Szélmérési és szél előrejelzési módszerek szélerőművek menetrend adásához.

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dán András
Villamos Energetika Tanszék

A dolgozatomban a szélméréssel, szélmérő eszközökkel, valamint mért adatokból szél előrejelzést készítő módszerekkel foglalkozom.

A bevezető után és a feladat részletesebb kifejtése során bemutatom ezek szükségességét és a készített menetrendadási kötelezettségnek a hátterét. Utána kitérek a szélre, mint energiaforrásra és a szélenergia hasznosítására kialakított és ma is használt gépek típusaira és funkcióira. Foglalkozom a szél mérésének fontosságával, elterjed módszereivel és korszerű eszközeivel és csoportosításával, azok által rendelkezésre bocsátott adatokkal.

Ezen eszközök közül kettőt mutatok be, a kereskedelemben szabadon kapható Anemometer-t: az NRG #40C Anemometer-t és a Papouch-TX20ETH Anemometer-t. Megvizsgálom azok tulajdonságait, karakterisztikáit illetve illesztési lehetőségeit.

Továbbá rátérek a szél-előrejelzési rendszerekre. Bemutatok 4 népszerű modellt, ami alapján készülhetnek ezek az előrejelzések, hogy egy átfogóbb kép jöjjön létre a ma használatos rendszerekről. Az előre megkapott, kulcsi szélerőmű mérési adatainak felhasználásával megpróbálok 2 különböző előrejelzést készíteni, majd azokat összehasonlítani az azóta megmért valóságos adatokkal. Egy éves adatsorból kiválasztok 3 hasonló, ez esetben nyári hónapot és a kettőből megbecsülöm a harmadikat a WPPT és ANEMOS módszerek algoritmusainak segítségével. Ezek igen összetett és bonyolult rendszerek, ezért csak ezeknek egy egyszerűbb változatát és annak is csak a lényegi részét fogom felhasználni. Az elkészült becsléseket a betáplált teljesítményre fogom elkészíteni ami egyenesen következik a szélsebesség és a teljesítménygörbe összesítéséből.

Kiértékeléskor a valódi adatokat fogom egységnyinek tekinteni és a becslések ilyenkor százalékos alakban fognak feltűnni. A köszönetnyilvánítás után az irodalmat összesítem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.