Szélturbinák szabályozása a rezonanciák figyelembevételével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hunyár Mátyás
Villamos Energetika Tanszék

Egy változó sebességű szélerőmű dinamikai és rezgésbeli problémái kerülnek elő a dolgozatban. Szó lesz a méretezéskor figyelembeveendő rezonancia frekvenciákról, és ezek elkerüléséről. Valamint a szabályozással lecsökkenthető vagy elkerülhető rezonancia jelensége is ismertetésre kerül. A legtöbb esetben a rezonancia pont kívül esik a működési tartományon, de néha a rezonancia nagyon közel esik a tartomány határához. A közelsége miatt figyelembe veendő.

A modellek alkotása is hangsúlyossá válik. A hajtáslánc modelljét többféleképpen is lehet létrehozni, de most csak a legegyszerűbb esettel fogunk foglalkozni. Három részre lesz felosztva, mindegyik rész részletesen lesz elemezve. A [3] irodalom felhasználásával, a modell egy bizonyos szakaszára fel lesz rajzolva a Bode diagram és a fázis diagram.

A szabályozó is ismertetésre kerül. Egy ilyen berendezésnek több funkciója és működési módja van, amelyek közül csak néhány kerül bemutatásra. Egy megoldás is ismertetésre kerül, melynek lényege a következő: a gondolába egy gyorsulásmérő műszer lesz beszerelve, melynek segítségével a rezgéseket csillapítani lehet. Hátránya az, hogy a lapátszög szabályozó gyakrabban működik és a gyorsulásmérő műszer megfelelő minőségű kell hogy legyen ( hogy ne okozzon gondot a szabályozásban ).

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.