Személyi számítógéppel vezérelt rövidhullámú spektrumfigyelő rendszer

OData támogatás
Konzulens:
Szűcs László
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Diplomatervem célja egy olyan személyi számítógépes rendszer tervezési lépéseinek bemutatása, mely képes az 1 – 30 MHz-es rövidhullámú frekvenciatartományba eső jelek mérésére és azok spektrumának előállítására. A dolgozatot két fő részre bontom. Az első rész a jelek méréséhez használt szélessávú aktív keretantenna tervezési elveinek kidolgozása, majd ezek alapján a spektrummérő rendszerhez használható antenna megtervezése és megépítése. A második rész a diszkrét Fourier transzformáció eszközét felhasználva egy egyszerűbb spektrummérő programon alapuló rendszer elkészítési lépéseinek felvázolása.

Az 1.1 fejezetben először ismertetem a kisméretű hurokantennák főbb tulajdonságait, illetve az ilyen antennák szélessávú működésének alapelvét. Megalkotom a kisméretű hurokantennák áramköri modelljét, majd ez alapján definiálom a tervezési paramétereket. A tervezés menetét az általam kidolgozott méretezési görbék alapján mutatom be. Az áramköri modell helyességét és érvényességének feltételeit szimulációval, majd méréssel vizsgálom. A fejezet végén az ismertetett tervezési módszerrel megtervezem a számítógépes spektrummérő rendszerhez alkalmas antennát.

Az 1.2 fejezet a megtervezett antennához csatlakozó antennaerősítő tervezéséről és megépítéséről szól. Az erősítő tervezési paramétereinek meghatározása után ismertetem az elvi kapcsolást, majd kiszámítom a szükséges elemértékeket. A működést szimulációval, majd az elkészített áramkört méréssel ellenőrzőm, végül az erősítő és a megtervezett hurokantenna összeszerelésével kapott aktív antenna működését vizsgálom meg.

Az 2.1 fejezetben a diszkrét Fourier transzformáció (DFT) alapjainak tárgyalása után azokra támaszkodva ismertetem a spektrum minél pontosabb, DFT módszerrel történő előállításának alapvető eszközeit, stratégiáit, melyeket példaprogramokkal illusztrálok.

A 2.2 fejezetben – felhasználva a megtervezett aktív antennát és a 2.1 fejezet elméleti apparátusát – egy személyi számítógépes, digitalizáló kártyával megvalósított komplett spektrummérő rendszert állítok össze, működését pedig mérésekkel mutatom be.

Végül a 2.3 fejezetben egy laptoppal megvalósítható, hangkártyás jelfeldolgozásra támaszkodó rövidhullámú spektrummérő rendszer lehetséges koncepcióját ismertetem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.