Szemmozgás követésen alapuló vizuális képelemzés

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szűcs Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az emberek figyelmének tanulmányozása egyre több területen válik fontossá, a reklám ipartól kezdve a felügyeleti rendszerekig. Számos próbálkozás történt már az ember vizuális figyelmének jóslására. Eleinte tulajdonságvezérelt topográfiai térképeket alkot-tak, melyek főként egy kép szimmetriáit és kontrasztjellemzőit hivatottak reprezentálni. Manapság már közvetlenül az emberi szemmozgás követéséből állapítják meg a vizuáli-san legvonzóbb területeket. A tapasztalat azt mutatja, hogy inkább a kép szemantikája alapján fontosnak vélt tárgyak vonzzák az ember figyelmét, mintsem a kép szimmetria-, vagy kontraszttulajdonságai. Ezért fontos a tárgyak elkülönítése egymástól, ami egy két dimenziós kép esetében nem jelent mást, mint képpontok csoportosítását.

Szakdolgozatomban bemutatom a tulajdonságtérképek típusait, és matematikai hátterü-ket. Szó esik a szemkövetés technológiájáról, hatékonyságáról. Megnevezek néhány adatbázist, mely eme módszer alkalmazásával jött létre. Bemutatom a klaszterezési (csoportosítási) eljárásokat, majd áttekintem az általam implementált programokat, me-lyek kiemelik a képeken lévő fixációs pontokat, az ezekből eredő koncepciókat, és e kettő segítségével a vizuális szempontból legfontosabb objektumokat. Feladataim ki-egészítéseként, ismertetem azt az arcdetektáló módszert, melyet predikció gyanánt használtam a MATLAB-ban megvalósított alkalmazásomban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.