Szerkesztő szoftver kifejlesztése interaktív oktatási segédletek létrehozására

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A dolgozat legfontosabb mondanivalója, hogy az oktatási rendszer egységesítése éppúgy hordoz előnyöket és hátrányokat, ahogyan a rétegezése is. A tananyagok előállítása minden esetben egy adott rétegnek szólnak, és a készítőjének meg kell felelnie bizonyos elvárásoknak. A tananyagok ilyen módon nem személyre szabhatóak, így bizonyos rétegek számára az anyag túl bonyolult, vagy túl egyszerű. Ennek megoldására szolgál egy interaktív tananyag elkészítése, amely tartalmazza a törzsanyag legfontosabb részeit, valamint magyarázatot kérhetnek egy-egy anyagrészhez azok a diákok, akiknek erre szükségük van. A tananyag így egységes, ám mégis rétegzett, és erősen személyre szabhatóvá válik.

A szakdolgozat a technológiai fejlődés gyors ütemének egy mellékhatását hivatott enyhíti. Az informatika olyan mértékben vált az életünk részévé, hogy mindenkinek kisebb nagyobb mértékben értenie kell hozzá. Az a nemzedék, aki a gyors fejlődés során már nem tudja tartani a tempót, nem válik értéktelenné, de az igényeit figyelembe kell venni. A szerkesztő szoftverek hatalmas mennyiségű lehetőséget és szolgáltatást kínálnak a felhasználóik számára, ám hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, hogy nem mindenkinek kézenfekvő ezek használata.

A dolgozat részeként bemutatásra kerülnek, az elvárások részletes leírása, a definiált igényekhez igazodva, azokat szem előtt tartva milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre a szoftverek között, valamint tervet egy olyan szoftverhez, amely mindezt tudja. A tervek objektumorientált szemléletben készültek, és UML diagramok szemléltetik.

A dolgozat további része arról fog szólni, hogy a tervezett szoftver hogyan valósult meg, és hogyan lett tesztelve. A megvalósítás részletei olvashatóak kitérve érdekes, vagy bonyolult problémák megoldására, ezeket forráskód részletek szemléltetik. A tesztelést a fejlesztés közben, valamint annak befejeztével is el lett végezve. A célja az volt, hogy kiderüljön a végeredményként létrejött szoftverről, hogy milyen mértékben illeszkedik az előre definiált elvárásokhoz.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.