Szerver oldali webservice keretrendszer megvalósítása Android platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Goldschmidt Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A Web service-ek használata napjainkban igen elterjedt, mivel a nagy számban jelenlevő platform variációk között ez egy univerzális, interoperabilitást biztosító eljárás. Ezen webszolgáltatások üzemeltetésére több megoldás is létezik (pl. Java alapon a JAX-WS, .NET alapon a WCF, PHP-ben a nusoap könyvtár), azonban Android platformon eddig nem létezett egységes megoldás, ami az előbb említett platfromok klienseivel és szervereivel is képes együttműködni.

Az Android platform a mobilpiac meghatározó szereplője (2013-as adatok alapján a mobilpiac 81%-át fedi le), részesedése ebben a szegmensben évről évre nő. Mivel több száz millió készülék futtatja az Android OS-t szerte a világon, ezért kézenfekvőnek tűnt ezen a platformon megvalósítani egy kliens-szerver alapú Web service keretrendszert.

Jelen diplomamunka egy kétfős kooperatív fejlesztés keretében létrejött Web service keretrendszer szerver oldalának implementálását mutatja be. Mivel az Android alapú fejlesztés Java nyelven történik, triviálisnak tűnhet a meglévő JAX-WS API felhasználása, azonban az Android által alkalmazott Dalvik virtuális gép nem támogatja ezen API-hoz tartozó Java könyvtárak egy részét, ezért ezeket nem tudtam felhasználni. Helyette egy új ötlettel kellett előállnom, ami megvalósítja a JAX-WS által nyújtott főbb funkciókat.

A diplomamunkám során a Web service keretrendszer szerver oldalának megvalósítása mellett három WS specifikációt (WS-*) implementáltam, melyeket a szerver képes feldolgozni: WS-Addressing, SOAP-over-UDP illetve a WS-Security alá tartozó UsernameToken.

Ezen diplomamunka tartalmazza a Web service szerver megvalósítása során létrejött osztályok, valamint annak főbb tagváltozói és metódusai leírását. Szekvenciadiagramokon keresztül szemlélteti az implementált szerver dinamikus működését, valamint tartalmaz egy tesztelési fejezetet is, melyben a társam (Molnár Dávid) által implementált klienssel, egy JAX-WS alapon megvalósított klienssel, továbbá online fellelhető kliensekkel való együttműködési képességeket teszteltem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.