Szervezeti séma időbeli változásának vizualizálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Modern világunkban az emberiség folyamatos fejlődése mellett idővel rájött, hogy csapatban, illetve közösségben gyorsabban elérheti célját, mint ha egy maga próbálkozik meg vele – ennek egyik modern megjelenése a szervezet. A szervezeten belül kialakulhat egy alá-fölé rendeletségi viszony, vagyis hierarchia. Ha a hierarchiát és a szervezet tagjairól az információkat dokumentálják, akkor átláthatóvá válik a szervezet, ennek egyik legegyszerűbb és legáttekinthetőbb megjelenési formája a szervezeti séma.

Szakdolgozatomban egy HRM rendszerhez kapcsolódni képes szervezeti séma vizualizációt tervezek és valósítok meg, mely kifejezetten a szervezet időbeli változásainak vizualizálására összpontosít. Egy átlagos HRM rendszerben a historikus adatok kezelése és tárolása nincs megvalósítva, így egy általam választott HRM rendszerhez (OrangeHRM) elkészítek egy múltbéli adatok tárolására képes minta implementációt. A vizualizáción a szervezeti változások dinamikusan jelennek meg, a megjelenítéshez a modern böngészőkben használt kliens oldali technológiákat használom fel.

A dolgozatom első és második fejezetében ismertetem a vizualizáció fontosabb alapfogalmait és technikáit. A harmadik fejezetben áttekintem a szervezetek és a HR osztályok működését. Kutatást végzek a jelenleg forgalomban lévő HR rendszerek között, melyek rendelkeznek az általam megvalósítani kívánt vizualizációhoz hasonló funkcióval. A negyedik fejezetben megtervezek egy HRM rendszerhez kapcsolódó, szervezeti séma szimulációs rendszert, a rendszer vizualizációért felelős modulját a hatodik fejezetben részletesen ismertetem. A hetedik fejezetben összefoglalást teszek és ismertetem továbbfejlesztési lehetőségeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.