Szervizdiagnosztikai robotok hibastatisztikáinak analízise modern reporting eszközökkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovácsházy Tamás
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban jellemző tendenciának mondható, hogy a vállalatok működésében egyre nagyobb szerepet kap az informatika, és a tárolt információ mennyisége rohamosan növekszik. A felhalmozott adat önmagában csak üzleti titok, de igazi érékké válhat, ha megtaláljuk a megfelelő módot a felhasználására. Már létezik az informatikának egy ága, amely éppen ezt az értékteremtést tűzte ki célul. Az üzleti intelligencia, habár korábban nem így nevezték, nem új keletű tudomány. Szakértői évtizedek óta fejlesztik azokat a módszereket, és eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy a puszta adathalmaz értékes információvá váljon.

Ez az értékteremtés volt az egyik fő motiváció, dolgozatom témájának kiválasztásakor. Emellett nagyon érdekes, és kihívásokkal teli feladatnak láttam egy olyan összetett rendszer megtervezését és felépítését, amely nem csak a koncepció bemutatására képes, de megfelelő alapjául szolgálhat egy ténylegesen alkalmazott üzleti rendszernek.

Dolgozatomban először ismertetni fogom az üzleti intelligencia koncepcióját, a hozzá kapcsolódó tipikus módszerekkel, és modellekkel együtt, majd részletesen bemutatom a tervezés és megvalósítás folyamatát. Munkám során rengeteget tanultam, és remélem, hogy szakdolgozatommal felkelthetem az olvasó érdeklődését is a téma iránt!

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.