Szigetüzemű napelemes inverter tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Balogh Attila
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A diplomamunkám egy 520 W névleges teljesítményű napelemről működtetett inverter tervezése és megvalósítása. Az átalakító bemenetére két egyenként 260 W teljesítményű napelem modul csatlakozik, amelynek feszültségéből a konverter 50 Hz frekvenciájú 230 V effektív értékű váltakozó feszültséget állít elő. A készülék több fő részből épül fel. A boost konverter - amely egy kapcsolóüzemű feszültségnövelő DC/DC átalakító - a napelem nem stabil feszültségét 48 V-ra növeli. A szigetüzemű ellátást biztosítandó, a rendszer fő részét képezi a 4 db akkumulátor. A stabil 48 V-os feszültségből az adott frekvenciájú és effektív értékű (50 Hz,24 V) váltakozó feszültség előállításáért az egyfázisú hidkapcsolású inverter a felelős. Ennek kimenetére egy LC szűrő csatlakozik, ami a kapcsolófrekvenciás összetevőket hivatott kiszűrni.

Az első fejezetben ismertetem a diplomamunka motivációját, a napjainkban alkalmazott napelemes rendszerek felépítését és alkalmazásának lehetőségeit. Említést teszek a napelemről működtetett rendszerek teljesítmény optimalizálási megvalósításairól, előnyeiről és hátrányairól.

A következő részben bemutatom az általam készített inverter tervezésének egyes lépéseit a főáramköri méretezéstől kezdve, a NYÁK-terv elkészítéséig. Említést teszek a készülék élesztése során tapasztalt nehézségekről és problémákról.

A harmadik fejezetben ismertetem a szigetüzemi működést lehetővé tévő beágyazott szoftvert, valamint a szoftvert futtató DSP -t. A feladathoz szükséges perifériák felépítését, működését és konfigurálását részletesebben bemutatom. Továbbá a szabályzási körre is kitérek.

Az utolsó fejezetben ismertetem az eredményeket, valamint kitekintés nyújtok a továbbfejlesztési lehetőségek bemutatásával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.