Sziklaszerű volumetrikus képződmények hatékony modellezése és megjelenítése a GPU-n

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Umenhoffer Tamás
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Dolgozatom célja, a természetben található sziklaalakzatok, mint a sziklapárkányok, és természetes boltívek, valamint a cseppkőbarlangokban előforduló változatos formák előállítása és megjelenítése. Ennek megvalósításához szükséges egy olyan, a hagyományos magasságmezőn alapuló modellen túlmutató, terepleírás kidolgozása, amely képes összetett volumetrikus formák kifejezésére, ugyanakkor feldolgozásának erőforrásigénye elmarad a voxel-alapú megoldásokétól, és beágyazható az Ogre3D grafikus motorba. A modell használhatóságát befolyásolja a segítségével létrehozható tartalom minősége is, ezért a megvalósításnak tartalmazni a kell a tartalom előállítására szolgáló, procedurális alternatívákat is.

Munkámban bemutatom a magasságmezőkön alapuló megjelenítés előnyeit és főbb korlátait. Elemzem az alternatív terepmodellezés lehetőségeit, majd egy olyan modellezési megoldást vázolok fel, amelynek segítségével ábrázolhatók az összetett volumetrikus kifejezőerőt igénylő terepek. Részletesen elemzem a megvalósítás során felmerült kihívásokat, és az azokra adott megoldásokat, különös tekintettel az Ogre3D motorba történő integrálására. Végezetül összehasonlítom a megoldásomat a többi leírt modellel interaktivitás és erőforrás igény szempontjából.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.