Szinkron szervohajtások áramvektor szabályozásának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Veszprémi Károly
Villamos Energetika Tanszék

Manapság egyre nagyobb teret hódítanak a villamos gépek. Ez egyrészt annak kö-szönhető, hogy a teljesítményelektronikai alkatrészek ára az elektronika fejlődésével je-lentősen csökkent a régi időkhöz képest. Másrészt a technológiai fejlődésnek köszönhe-tően viszonylag egyszerűen és hatékonyan irányíthatók, szabályozhatók.Szakdolgozatomban egy állandó mágneses, hengeres forgórészű szinuszmezős szinkron motor szabályozását vizsgálom szimulációkkal. A szimulációkat Matlab Simulinkben végeztem.Az első fejezetben egy általános bevezetés található arról, hogy milyen fontosak a villamos gépek napjainkban.A második fejezetben bemutatom egy általános szabályozott villamos hajtás felépí-tését. Külön-külön bemutatom az alkotó elemeit és áttekintem azok működését. Bemuta-tom az általam megalkotott modellbeli másukat és hogy milyen egyszerűsítésekkel éltem a valóságos elemekhez képest.A harmadik fejezetben úgynevezett ISZM (Impulzus Szélesség Moduláció) vezér-lős áramvektor szabályozást vizsgálok. Azon belül foglalkozok háromfázisú Impulzus-szélesség modulátoros szabályozással és Térvektoros ISZM vezérlős szabályozással. A modellekben PI szabályzókkal dolgoztam. Mindkét esetben összehasonlítom, hogy van-e különbség, ha a szabályzók különböző koordináta rendszerben lévő áramokat szabá-lyoznak. Először minden szabályozásnál áttekintem a szabályozás elméleti működését, majd prezentálom az adott szabályozásra készített modell felépítését, működését. A negyedik fejezetben a Hiszterézises áramvektor szabályozással (más néven Kétpontszabályozás) foglalkozom. Az elvi működésének ismertetése után bemutatom a megalkotott modell felépítését és működését. Az ötödik fejezetben összehasonlítom a vizsgált szabályozásokat különböző szem-pontok alapján.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.