Szoftver alapú hálózati funkciók teljesítményének vizsgálata különböző szoftver-izolációs környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csikor Levente
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az elmúlt évtizedekben a hálózati funkciók (hardveres switch, router, tűzfal, stb.) alapvető építőelemei lettek napjaink információs hálózatainak. Ezen hálózati funkciók, hatékonyságuk ellenére, sok hátránnyal is rendelkeztek (nem skálázódtak jól, gyártó és modellfüggő konfigurációval rendelkeztek, stb.). Az elmúlt években kifejlődő Software Defined Networking (SDN) szemlélet által hozott változások segítséget nyújthatnak ezen problémák megoldásában. Az SDN szerint, a hálózatokban levő intelligencia központosításával hatékonyabb működés érhető el, mintha minden feladat elvégzésére egy-egy specifikus céleszközt alkalmaznánk. A központosított intelligenciát felhő alapokon is működtethetjük, így ez a központosított működési modell jól használható a manapság gyorsan fejlődő felhő alapú számítástechnikával és az alapját képező virtualizációs technológiákkal. A hardveres funkciók központosításával az általuk elvégzett feladatokat szoftveres hálózati funkciók látják el. A hardveres funkciók szoftverekkel való helyettesítését nevezik még hálózati funkció virtualizálásnak (Network Function Virtualization - NFV) is.

A diplomatervem célja, hogy a központosított intelligencia által megvalósuló újfajta technológiákat (szoftveres és virtualizált hálózati funkciók) érdemben összehasonlítsam a klasszikus, hardver alapú megoldásokkal. Ehhez azonban szükséges, hogy összehasonlításra alkalmas méréseket végezzek a különböző környezetekben, más-más módon megvalósított hálózati funkciókon és eszközökön, nagy hangsúlyt fektetve az újfajta, iparban még nem alkalmazott, technológiákra (pl.: virtualizált környezet), amelyekről még kevés tapasztalat áll a rendelkezésünkre. A mérések megkezdése előtt szükséges egy egységes mérési metodika kidolgozása is, amely alkalmas a nagymértékben különböző technológiák összehasonlításra. A metodika elsődlegesen az átviteli kapacitás, a késleltetési és az energiafogyasztási paraméterek szerint fogja osztályozni a különféle eszközöket.

A kutatásaim fő területe a virtualizált környezetben működő szoftveres hálózati funkciók, azon belül is a szoftver konténeres (osztott kerneles virtualizáció) környezet teljesítményelemzése. A hagyományos (teljes) virtualizációval ellentétben, az osztott kerneles virtualizáció esetén a különféle virtualizált rendszerek egymástól csak részben elkülönített formában futnak, de sokkal kevesebb erőforrást igényelnek. Szoftver konténeres környezetben a hálózati intelligenciát megvalósító szoftverek központosítva működhetnek, de egymástól elkülönítve, ami egyfajta biztonságot jelent. A mérési eredmények ismertetése után kitérek fenti rendszerek előnyös és hátrányos tulajdonságaira is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.