Szoftver alapú switch implementációk teljesítményelemzése fizikai hálózaton

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csikor Levente
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A Software Defined Networking (SDN) egy folyamatosan fejlődő, dinamikus, menedzselhető, könnyen adaptálható és költséghatékony hálózati architektúra, mely ideális napjaink nagy sávszélesség igényű és változó természetű alkalmazásai számára. Az SDN koncepció kettéválasztja a hálózatvezérlési és az adattovábbítási funkciókat ezzel az útvonalválasztási logikát közvetlenül programozhatóvá téve és elfedve az alkalmazások és szolgáltatások elől az alapul szolgáló hálózati infrastruktúrát.

Napjainkban sajnos kevés olyan eszköz van, mely hardveresen is támogatja ezt a megközelítést, így a szabványokban definiált teljes működésnek csak szoftver alapú switch implementációk tudnak máig eleget tenni. A szoftver alapú implementációk egyik nagy előnye, hogy általános célú hardvereken is futtathatóak, az azonban nem magától értetődő, hogy az egyes implementációk milyen teljesítményre képesek - például átviteli sebesség, késleltetés, villamos fogyasztás, stb. tekintetében - valós hálózati igények és forgalom mellett.

A diplomaterv célja különböző szoftver alapú switch implementációk teljesítményvizsgálati eljárásainak kidolgozása és ezen vizsgálati módszerek alapján valós, fizikai hálózaton történő megvalósítása, elemzése, hatékonyságuk bemutatása, összehasonlítása.

A dolgozatban tanulmányozom az elérhető ingyenes és/vagy nyílt forráskódú szoftver alapú switch implementációk típusait és működését, valamint valós hálózati forgalmak generálásához használható eszközöket. Egységes, összehasonlításra alkalmas mérési módszertant dolgozok ki és mutatok be a vizsgálandó switch implementációk és a forgalom generáláshoz használni kívánt szoftverek számára. A kidolgozott módszertant alkalmazva méréseket végzek az egyes implementációk teljesítményét illetően, majd megvizsgálom az egyes összeállítások optimalizációs lehetőségeit is. A dolgozat végén az eredmények kiértékelését követően következtetéseket vonok le a vizsgált szoftver alapú switch implementációk teljesítményére vonatkozóan.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.