Szoftverfejlesztés és hardvertervezés a BME FRT versenyautó elektronikai rendszeréhez

OData támogatás
Konzulens:
Scherer Balázs Attila
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A 2009 őszétől a BME Formula Racing Team-ben (FRT) betöltött elektronikai csoportvezetői munkám és tapasztalataim alapján készült el ez a diplomamunka, mely bevezetőjében röviden ismertetem magát a csapatot és a Formula Student versenysorozatot.

Az egyetemistákból álló csapat bemutatása során részletesen kitérek a BME FRT benzines csapatának elektronikai csoportjára, ahol először az általunk épített rendszerről egy átfogó képet kívánok adni, majd az egyes modulokat részletesen is bemutatom. A rendszerről már sok szakdolgozat, diplomamunka született, de csak egy-egy részegységre fókuszálva. Én megpróbálom e dolgozat keretein belül egy rendszerré formálni ezeket a blokkokat. Ez képezi a diplomamunkám első nagy témakörét.

Itt látni fogjuk, hogy a rendszerünk már viszonylag komplex, ezért nem lehet ad hoc jelleggel a fejlesztési projekteket lefolytatni. Szükség van egy keretrendszerre, mely segíti ezen projektek lebonyolítását.. A keretrendszert fejlesztési folyamatok alkotják, melyeket szintén részletesen ismertetetek a dolgozatomban. E folyamatok mellett szükség volt egy közös hardver és szoftver platform kialakítására, hogy az egyes modulok fejlesztésénél ne induljunk mindig a nulláról. Ezzel értékes időt és energiát takaríthatunk meg a csapat számára. A hardver platform egyik alapkövéről, az általam tervezett STAMP processzorkártya és a hozzá tartozó programozó kábel fejlesztéséről szintén szót ejtek a dolgozatomban.

Diplomamunkám utolsó nagy részében egy konkrét példán – a Sensor Interface modul megtervezésének folyamatán – keresztül mutatom be, hogy hogyan lehet a közös hardver és szoftver platformot használni, különösen ügyelve arra, hogy érzékeltetni tudjam, milyen nagy mértékben segítik a már említett fejlesztési folyamatok a feladatok elvégzését.

Az elvégzett munka összefoglalásaként pedig elmondható, hogy a BME FRT elektronika csoportjában eltöltött idő alatt megtapasztaltam az autóipari beágyazott rendszerek hardver- és szoftverfejlesztési sajátosságait, az implementáció nehézségeit, de ugyanakkor szépségeit is. Továbbá elsajátítottam azokat a projektmenedzsment alapokat, amelyek birtokában alkalmassá váltam ilyen fejlesztési projektek vezetésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.