Szoftverrádió vizsgálata FPGA-s környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Lazányi János Gyula
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A diplomamunkám témája szoftverrádió tervezése FPGA-s környezetben.

A bevezető elméleti összefoglalóban definiálom a szoftverrádió fogalmát, megalkotásának indokait, felhasználási területeit, előnyeit és hátrányait. Szóba kerülnek azok jelenlegi technológiai korlátok, melyek miatt bizonyos piacokon egyelőre lassan terjed el, és amely korlátok egyben a fő fejlesztési irányvonalakat is jelentik ezen a területen.

Az Előzmények részben két piaci terméket vizsgálok meg részletesen, majd felvázolom egy általános szoftverrádió blokkvázlatát, melyet a saját rendszerem tervezése során is szem előtt fogok tartani.

A Rendszerterv című fejezetben bemutatom azokat az irányvonalakat, melyek a fejlesztés során felmerültek, mindegyiknél külön-külön részletezve azok hibáit. A fejezet végén megadom a saját rendszerem vázlatos felépítését, majd ezt a továbbiakban részletesen ki is fejtem.

A Hardver és Firmware című fejezetekben végigkísérhető a fejlesztés folyamata, milyen akadályokba ütköztem, illetve ezeket hogyan sikerült áthidalnom. Részletezem az RF-kártya, valamint az FPGA-ban megvalósított hardver tervezési lépéseit és az ezek működtetéséhez szükséges firmware implementációját.

Az utolsó részben újra elméleti áttekintés következik. Két PC-oldali jelfeldolgozó szoftvert mutatok be részletesen, mint alternatívákat, melyek képesek lehetnek az általam elkészített hardverrel együttműködve megvalósítani a szoftverrádiós működést.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.