Szolgáltatásfa modellezése és elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Lengyel László
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjaink informatikájának egyik legnagyobb kihívása a szüntelenül növekvő és változó igények sikeres kielégítése. Ehhez olyan rugalmas rendszerekre van szükség, melyek a folyamatos változtatásokat hatékonyan és megbízhatóan integrálják.

Az egyes szakterületeken, iparágakon belül számtalan hasonló probléma merül fel komplex alkalmazások fejlesztésekor. A hatékony rendszerfejlesztés elengedhetetlen feltétele, hogy e problémák megoldásakor hasznosítani tudjuk a korábbiakban már megszerzett tudást. Ehhez az egyedi rendszerek megalkotásakor tudatosan azonosítani kell azok közös és eltérő jellemzőit. Ebben nyújtanak segítséget a szakterületi nyelvek.

A szakterületi modellezés lehetővé teszi, hogy a tudást olyan újrahasznosítható formába öntsük, amely könnyen megérthető, bővíthető és implementálható. Az így keletkező rendszermodellek érthetőek az adott szakterület képviselői számára, ugyanakkor automatizáltan feldolgozhatók mint digitális adat. Reprezentálásuk szakterületi nyelveken történik.

A modern elosztott rendszerek területén kitüntetett szerepet kap a szolgáltatás fogalma, amely a végfelhasználónál és a rendszerek belső infrastruktúrájában egyaránt jelen van. Szolgáltatásaik megvalósításához a rendszerek igénybe veszik más rendszerek szolgáltatásait, amely egy függőségi hierarchiát eredményez. Ennek reprezentálása szolgáltatásfával (általános esetben gráffal) történhet.

Jelen diplomaterv célja, hogy kidolgozzon egy olyan szolgáltatásfa modellező szakterületi nyelvet, melyből iparág-specifikus metamodellek hozhatók létre modelltranszformáció segítségével. Az így keletkező konkrét szakterületi nyelvekkel szemben fontos elvárás, hogy támogassák az eredményes iparági szolgáltatásnyújtást. Ez megköveteli a szolgáltatásfán végrehajtott függőségi elemzések hatékony megvalósítását.

A szolgáltatásfa szakterületi nyelvének használatát számos alkalmazás vizuális modellje demonstrálja. Továbbá a diplomaterv két újan létrehozott szoftvert is bemutat, melyek a metamodell transzformálását és a modellek elemzését segítik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.