Szolgáltatási szint monitorozó és megjelenítő rendszer

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kósa Zsuzsanna Mária
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Manapság a telekommunikációs vállalatok az informatikai fejlesztéseik és karbantartásuk kiszervezésével – outsourcing - igyekeznek költségeket csökkenteni és közben a szoftver eszközök és szolgáltatások minőségén javítani. A kiszervezési szerződések szolgáltatási szint megállapodás (SLA) része határozza meg – kulcs teljesítmény mutatókkal- ezen szolgáltatások szintjét. Ha ezen mutatók nem érik el a szerződésben meghatározott küszöböket, akkor a szolgáltatást nyujtó partnernek büntetést kell fizetnie.

A fentebb említettek miatt egy olyan rendszert kell készíteni, ami kiszámolja a szerződésben meghatározott kulcs teljesítmény mutatók értékeit és monitorozza az SLA teljesítéseket. A diplomamunkám egy ilyen, szolgáltatási szint monitorozó és vizualizáló rendszer elkészítését mutatja be a követelmények összegyűjtésétől egészen a rendszer teszteléséig.

A dokumentum hét fő részre bontható. Elsőként a feladatot, annak fontosságát, valamint a diplomamunka struktúráját mutatom be.

A második fejezetben áttekintést adok a IT kiszervezéssel és a kiszervezési szerződésekkel kapcsolatban. Bemutatom továbbá a szolgáltatási szint menedzsmenttel és szolgáltatási szint számolással kapcsolatos szakirodalmat is.

A diplomamunkám során a klasszikus vízesés modellt alkalmazom, így a harmadik fejezetben a követelményeket gyűjtöm össze és 4 csoportba rendezem őket: funkcionális, nem funkcionális, erőforrás és leszállítási követelmények.

A negyedik fejezetben a rendszer megtervezését mutatom be, melyet számos UML diagrammal szemléltetek. Ebben a fejezetben a rendszer két komponensre bontom: az SLA reportoló valamint a Monitorozó komponensre.

Az ötödik fejezetben a projekt implementációs fázisát mutatom be a szoftver eszköz választástól a kész rendszer áttekintéséig.

A hatodik fejezetben a rendszer tesztelését hajtom végre, mely a két komponens funkcionális és nem funkcionális követelményeinek ellenőrzéséből áll, majd a fejezet végén egy összegző részben ismertetem a tesztelés eredményeit.

Az utolsó fejezetben összefoglalom a projekt eredményeit, majd kitekintést adok a rendszer jövőbeni fejlesztési lehetőségeire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.