Szolgáltatás-orientált integrációs keretrendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Huszerl Gábor Tamás
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A nagyvállalati környezetben használatos Java EE (Java Enterprise Edition) alkalmazások fejlesztése során az alkalmazásfejlesztő gyakran találkozik újra és újra felmerülő problémákkal, megoldandó feladatokkal. Ilyen sokszor felmerülő feladat pl. a perzisztens adattárolás megoldása, üzenetváltás más rendszerekkel vagy webszolgáltatások meghívása, felhasználása. Ilyen és ehhez hasonló integrációs feladatok elvégzésére jól bevált, könnyen használható API-kat kínál a Java EE specifikáció. Az API-k használata azonban jellemzően sok kódolási munkát kíván a fejlesztőtől, aki így sok időt tölt sokszor felmerülő problémák megoldásával ahelyett, hogy a rendszer tényleges működésével, az üzleti logika megvalósításával foglalkozna.

Ahogy számos más szoftverplatform esetén, úgy Java EE környezetben is léteznek a fejlesztés során felhasználható keretrendszerek, melyek célja a fejlesztők tehermentesítése, a minél egyszerűbb alkalmazás- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése. A rendelkezésre álló keretrendszerek felhasználása némileg könnyebbé és gyorsabbá teheti az alkalmazások létrehozását. Azonban ezek használatához is nagy mennyiségű kódolásra és alapos Java EE ismeretekre van szükség, továbbá ezekkel is könnyű nehezen karbantartható és nem újrahasznosítható komponenseket, alkalmazásokat készíteni.

A diplomamunka során ezért egy olyan keretrendszer megtervezése és kidolgozása volt a cél, melynek felhasználásával a fejlesztők képesek lesznek hatékonyan és gyorsan újrafelhasználható komponenseket és szolgáltatásokat készíteni. Egy olyan keretrendszert kellett megvalósítani, mellyel komolyabb Java EE tudás nélkül is lehetséges bizonyos fajta Java EE alkalmazások és azok komponenseinek egyszerű megvalósítása. A keretrendszer kidolgozásakor cél volt továbbá egymástól elkülönülő fejlesztői szerepkörök meghatározása is a különböző jellegű feladatok mentén. Ugyanis ha a szerepkörök élesen szétválnak, az az alkalmazásfejlesztés hatékonyságát és a fejlesztők produktivitását növelheti.

A diplomaterv rögzíti a keretrendszerrel szemben támasztott legfőbb követelményeket és elvárásokat, valamint bemutatja a részletes terveket is. Ezek alapján elkészítettem a keretrendszernek egy olyan prototípusát, mellyel demonstrálható a terv megvalósíthatósága. A diplomaterv részletesen bemutatja a keretrendszer megvalósításának folyamatát is. Az elkészített keretrendszer segítségével létrehoztam ezen felül olyan üzleti példaszolgáltatásokat is, melyekkel bemutatható, hogy a keretrendszer ténylegesen használható.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.