Szóráskorrekció hatása az apikális régióra szívizomperfúziós SPECT vizsgálatoknál

OData támogatás
Konzulens:
Hesz Gábor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

SZÓRÁSKORREKCIÓ HATÁSA AZ APIKÁLIS RÉGIÓRA SZÍVIZOMPERFÚZIÓS SPECT VIZSGÁLATOKNÁL

A nukleáris medicina radioaktív izotópokkal végzett orvos diagnosztikai, terápiás és kutató tevékenység. A SPECT ("single photon emission computed tomography") egy széles körben alkalmazott, a nukleáris medicinához tartozó izotópdiagnosztikai képalkotó eljárás, olyan nyomjelzőket használ, ahol a radioaktív anyag bomlása egyszerű gammasugárzást eredményez. A SPECT detektor közvetlenül a testben lévő radioizotóp által kibocsátott gamma fotont detektálja. A gamma (elektromágneses) sugárzás anyagi közeggel háromféle kölcsönhatásba léphet. A leképezésekhez használt (80-500 keV) tartományban a Compton-szórás dominál. Emiatt a rekonstruált képen súlyos torzító hatások keletkeznek, ezeket korrigálni kell.

A diplomamunkám során ezen hatások korrigálására alkalmas két energiaablakos szóráskorrekciós algoritmus implementálása volt a cél. A két energiaablakos módszernél a fotócsúcson belül két energiaablakban gyűjtenek adatot (egy alsó és egy felső energiaablakban), melyek arányai alapján a szórt események száma becsülhető. Az algoritmus implementálása után több teszt fantommal is dolgoztunk, többek között az IQ, Bullet, Ferde Bullet és Ncat fantomokon. Készítettünk több energiaablakot, 15, 20, 25, 30 százalékos energiaablakoknál külön-külön vizsgáltuk a programot, milyen eredményeket ért el a korrigált képeken. A programot sikeresen alkalmaztuk.

Az Interview XP nevű program használatával elemeztem az elért eredményeket a Bullet 15%-os és 20%-os energiaablakára és az Ncat fantom 15%-os energiaablakára. Végül azt vizsgáltam, hogy a szóráskorrekciós algoritmus milyen hatással van a szívfal vastagságára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.