Szöveganalitikai megoldások cégek kapcsolódási hálójának felépítéséhez

OData támogatás
Konzulens:
Gáspár Csaba
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A cégek, vállalatok és egyéb gazdasági szereplők életében nagy jelentőséggel bírnak a más vállalatokkal, szervezetekkel kialakított kapcsolataik. A cégek főként az üzleti partnereikkel kommunikálnak, velük kötnek stratégiai megállapodásokat, és általában velük bonyolítják le pénzügyi tranzakcióikat. Vagyis az üzleti partnerekkel kiépített viszonyok fontos információkat hordoznak a gazdasági szereplőkről, alapvetően meghatározzák működésüket, ezért érdekes és hasznos következtetéseket vonhatunk le belőlük. Azonban az üzleti megállapodások általában nem nyilvánosak, ennélfogva a kapcsolatokon alapuló következtetésekhez, elemzésekhez először azonosítani kell a vállalatközi kapcsolatokat.

A diplomaterv a vállalatok és a vállalatokhoz köthető személyek közötti kapcsolati hálózat felépítésének egy lehetséges megközelítését mutatja be: a weben elérhető hírek elemzése alapján következtetünk a gazdasági szereplők közötti összeköttetésekre. Ehhez információkivonási eljárásokat hozunk létre, amelyek segítségével különböző hírportálok cikkeiben azonosítjuk a cégekre vonatkozó hivatkozásokat, ill. a cégekhez köthető alkalmazottakat, tisztségviselőket. Az így előállított információk felhasználásával építjük fel a gazdasági szereplők kapcsolati hálózatát. A munka során nagy mennyiségű, természetesen nyelven írt szövegek elemzésével állítunk elő információkat, így a részfeladatok során találkozhatunk adatbányászati, természetesnyelv-feldolgozási, ill. gépi tanulást igénylő folyamatokkal is.

A feltérképezett információk megjelenítéséhez egy webalkalmazást hoztunk létre. Az alkalmazás egy keresőfelületet nyújt a felhasználók számára, amely segítségével cégek és személyek között kereshetünk. Minden céghez és személyhez tartozik egy adatlap, amelyen megtekinthetjük a róla feltérképezett információkat: az adott gazdasági szereplő más cégekkel, ill. tisztségviselőkkel való kapcsolatait, valamint megtekinthetjük a webes híreknek azon részét, amely alapján egy adott tisztségviselőt azonosítottunk. A cégek és tisztségviselők böngészése mellett az alkalmazás lehetőséget biztosít a tévesen azonosított tisztségviselők korrigálására is. Az elvégzett korrekciókat a későbbi modellezés során felhasználjuk, amely így egyre pontosabb eredmények elérését teszi lehetővé.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.