Szűk keresztmetszet kezelési eljárások alkalmazása villamosenergia-piacok összekapcsolása során

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Az európai villamosenergia-piacok liberalizációja mind a mai napig nem zárult le. A folyamat célja az uniós belső villamosenergia-piac (IEM) megteremtése, mely a tagállami piacok továbbéléseként ún. multi-zonális felépítésű. A közösségi jogalkotók keretjellegű iránymutatásokban határozzák meg az integráció során alkalmazandó eljárásokat. A legjelentősebb célterületen, a másnapi időtávon a célmodell a szervezett villamosenergia-piacok (tőzsdék) összekapcsolása, mely során a kereskedett energiával kapcsoltan, implicit módon kerül kiosztásra a hálózat teljesítmény-átvivő képessége. [1] A villamos infrastruktúra szűk keresztmetszetei korlátozzák az energiatőzsdék közötti és más határkeresztező szállításokat. Ezen átviteli képességek meghatározására ún. koordinált, áramlás alapú kapacitásszámítási módszert kell a jövőben bevezetni, mely – ellentétben a jelenlegi NTC alapú fogalmakkal – képes kezelni az energia-tranzakciók hatására a sűrűn aláhurkolt európai átviteli hálózat elemein elosztva megjelenő fizikai áramlásokat.

A piac-összekapcsolás és az áramlás alapú kapacitásszámítás együttes alkalmazásával jelentősen javítható a piac hatékonysága, azaz maximalizálható az társadalmi jólét, mely a célfüggvényként explicit módon is megjelenik. Munkám legfőbb célja egy a Villamos Energetika Tanszéken kifejlesztett piacklíring algoritmus továbbfejlesztése volt, mely során áramlás alapú kapacitáskorlátok kezelését implementáltam. [2]

Dolgozatomban bemutatom az Európában alkalmazott, illetve bevezetni tervezett szűk keresztmetszet kezelési eljárásokat, szervezett piacokat és a kapacitáskalkulációs eljárásokat. Összevetem a két bevezetni tervezett (nyugat– és kelet–közép-európai piacrégiós) áramlás alapú eljárás fogalmait. Mindezen információkra építve kidolgoztam az áramlás alapú korlátok publikus leírásokban nem szereplő matematikai megfogalmazását, és implementáltam a MATLAB környezetben futó, összekapcsolt piacokat klíringelő programban. Az algoritmusban az eredményül szolgáló határkeresztező bilaterális tranzakciók meghatározására egy új, a régiós implementációtól független megoldást alkalmaztam. [3]

Az elkészített szoftver képességeit nemcsak egyszerűbb esetekre demonstráltam, hanem megvizsgáltam egy publikus információkból felépített, közép-európai átviteli hálózati modell kapacitásadataira is. Elemeztem a hálózati kiesések hatásait, és identifikáltam a legkritikusabb átviteli elemeket. Az áramlás alapú piacklíring szoftverrel vizsgáltam a klíring eredményét befolyásoló hálózati és piaci hatásokat. A jelentős mennyiségű hálózati kapacitásadat hatékony és gyors feldolgozására előzetes szűrési megoldást fejlesztettem ki.

Munkám eredményeképpen a piacklíring szoftver az IEM célmodelljének megfelelő kapacitásfogalmak kezelésére is alkalmassá vált, és alapul szolgál a témában további oktatási és kutatási feladatok elvégzésére.

Hivatkozások:

[1] Agency for the Cooperation of Energy Regulators: „Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for Electricity” Published 29th July 2011

[2] Dániel Divényi, Dr. Dávid Raisz, Ádám Sleisz, Prof. András Dán, Dr. Péter Grabner, Zsolt Bertalan, Réka Sárközi: „Three Problems Successfully Solved by Implementing a Power Exchange Clearing Algorithm”, 9th EEM, Florence, Italy, May 2012

[3] Rouquia Djabali, Joel Hoeksema, Yves Langer: „COSMOS description – CWE Market Coupling Algorithm” Final 1.1 version, 14th January 2011

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.