Szünetmentes energiaellátás tervezése egy bank központ számára

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dán András
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatomban egy bankközpont szünetmentes energiaellátását biztosító rendszer kialakításával foglalkozom. Ismertetésre kerülnek az épület azon jellemzői, melyek a tervezés szempontjából relevánsak, beleértve a normál üzemi betáplálás és a fogyasztói rendszer kialakítását is. Ezt követően külön kategóriákba sorolom a szóba jöhető elektromos készülékeket annak alapján, hogy működésükből vagy funkciójukból kifolyólag milyen mértékben képesek tolerálni a hálózati rendellenességeket. A legoptimálisabb megoldás érdekében áttekintem a lehetséges megvalósítási módokat, megvizsgálom alkalmazhatóságukat a bankközpont tekintetében. Ezek után egyéb szempontokat is figyelembe véve – mint beruházási és működési költségek, karbantartási igény, rendelkezésre állás – kiválasztom az alkotóelemeket, és bemutatom a teljes rendszer felépítését. Az adott körülményekhez igazodva méretezési számítások alapján meghatározom a szükséges teljesítményeket és kapacitásokat. Külön foglalkozom az elektromos összeköttetések, valamint az üzembiztos működést garantáló átkapcsoló és védelmi automatikák helyes megválasztásával, szem előtt tartva a vonatkozó szabványokat. Végül a szokásos eljárást alkalmazva meghatározom a kialakított rendszer rendelkezésre állásának megbízhatóságát, és értékelem az eredményt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.