TV-sávi energianyerő szenzor fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Horváth Péter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Dolgozatom témája egy energianyerővel táplált kis teljesítményű Bluetooth LE-alapú vezeték nélküli szenzor áramkör fejlesztése,

amely a működéséhez kizárólag a környezetében lévő TV-sávi elektromágneses hullámokban hordozott energiát használja fel.

A cél, hogy a szenzor áramkör minél kisebb teljesítményszint mellett, vagyis TV adótól minél messzebb működőképes legyen.

A rendszer modulárisan épül fel, az egyes alkotóelemek külön-külön fejleszthetők, így a dolgozatban is ezt a tagoltságot követem.

Az első fejezetben az irodalomkutatás eredményeit foglalom össze. A második, harmadik, és negyedik fejezetekben az egyenirányító

antenna elkészítésének lépéseiről és a mérési eredményekről számolok be. Az ötödik és hatodik fejezetekben bemutatom, hogy

hogyan lehet az energiát felhalmozni, hogy azt a hosszú töltési ciklus után felhasználhassa a szenzor áramkör. A hetedik fejezetben a

Bluetooth LE-alapú szenzor áramkör felépítését tárgyalom, és a nyolcadik, összefoglaló fejezettel zárom a dolgozatot.

A legnagyobb kihívást az egyenirányító antenna megalkotása jelentette, ezért csaknem a dolgozat felében ezzel foglalkozok.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.