Tanulási útvonalak létrehozása a BME-VIK oktatásában

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Félegyházi Márk
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Az információáramlás felgyorsulása a modernkori eszközök és technológiák fejlesztései révén új lehetőségeket hoztak, többek között a felsőoktatás terén is. Megannyi újdonság látott napvilágot, nemcsak a korszerű módszerek kidolgozása, hanem az egyre növekvő online segédeszközök, tartalmak és kommunikáció miatt is. Az érme egyik oldalán látjuk, milyen hasznos eszközök kerülhetnek az oktatás kezébe, a másik oldalán viszont, a mai kor összetettebb kihívásai vannak. Az egyetemeknek tehát lépést kell tartani a digitális korral, a hagyományos képzés értékeinek megőrzése mellett.

A ma egyetemre járó hallgatók sokkal több lehetőséggel és összetettebb ipari elvárásokkal találják szemben magukat, mint a korábbiak. A lehetőségek nehezebb döntéseket követelnek meg, amiket tudatos jövőképpel és felkészültséggel képesek a hallgatók meghozni. Ezen döntések súlyának átérzése és a tanulmányaikra, a jövőjük aspektusából való tekintés, tájékozottságot igényel. Ennek megszerzéséhez és tudásuk valódi értékének felismeréséhez nagy szükség van egy, a mostaninál egységesebb és áttekinthetőbb rendszerre.

Újszerű igények, újszerű megoldásokat kívánnak. Ettől az egyszerű megállapítástól hajtva jutunk el az Egyetemi Ajánló Rendszer ötletéhez. Ennek célja, hogy megmutassa a BME VIK képzésében rejlő potenciált és rávilágítson annak korszerűsítési lehetőségeire, mindezt azon keresztül, hogy megmutatja a tantárgyak későbbi értelmét és felvázol egy átláthatóbb adminisztrációs rendszert.

A szakdolgozat kezdetben körüljárja az informatikai alapú ajánlórendszerek létjogosultságát a modern oktatásban és bemutatja az egyetemi felsőoktatás hátterét ebből a szempontból. Kiemeli a tájékozódás és döntéshozás fontosságát és nehézségeit, majd ezeket segítő megoldási alternatívákat kínál, melyeknek központjában a saját fejlesztésű ajánló rendszer áll. A rendszer eddig elkészült végkifejletét egy szemléletes példán keresztül mutatja be, ezen kívül részletes képet ad annak fejlesztéséről is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.