Társasház villamos hálózatának és túlfeszültség védelmének tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Tamás
Villamos Energetika Tanszék

A dolgozat célja azoknak a kérdéseknek és megoldásra váró feladatoknak a bemutatása, dokumentálása, melyek egy konkrét tervezési feladat kivitelezése közben merülnek fel. Az elkészült beszámoló egységét három, egymástól jól elkülöníthető komponens együttese alkotja. Az első rész tartalmazza a kiválasztott társasház villamosenergia-igényeinek felmérését, az igényeknek megfelelően tervezett és kiválasztott soros, párhuzamos védelmi készülékek, valamint egyéb villamos ipari szakanyagok bemutatását. A következő blokk egy, a gyakorlati életben meghatározó szerepet betöltő dokumentumot, a műszaki leírást elemzi, mely minden tervdokumentáció részeként alapvető fontosságú. Végül a harmadik fejezetben bemutatásra kerülnek a tervezőprogramok felhasználásával készített elosztó és villamoshálózati nyomvonaltervek. Munkám során hasznosítottam mind az egyetemen, mind pedig a szakmai gyakorlatok során szerzett elméleti tudást és a gyakorlati tapasztalataimat, ennek megfelelően kerültek a kor műszaki elvárásainak megfelelő műszaki megoldások, hatályos jogszabályok és érvényben lévő szabványok alkalmazásra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.