Távvezeték belógás számítása koncentrált terhelés esetén

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A diplomamunkám témája egy olyan modell készítése, ami kezelni tudja a távvezetékre felhelyezett koncentrált pótterhet, azaz számítani képes a pótteher hatására létrejövő belógás és mechanikai húzófeszültség változását.

Ennek előkészítésére a diplomamunkám első részében bemutatom az alapvető vezetékmechanikai összefüggéseket és a vezetékre ható különféle terheléseket (pl. szélteher, hőmérsékletváltozás hatása). Részletezem továbbá az egyenletesen elosztott és a koncentrált pótterhet, illetve azok vezetékalakot módosító hatását.

A modellépítést a dolgozat második részében teszem meg. Ennek során először lépésről lépésre felépítem az algoritmust a fizikai összefüggések alapján, majd ismertetem az azt alkalmazó programot. Ezek után beszámolok a modell (illetve a program) teszteléséről és képet adok arról, hogy a modell milyen pontossággal működik valós viszonyok között.

A dolgozat végén bemutatom a modell jelenlegi és jövőbeni felhasználási területeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.