Távvezeték villamos paramétereinek mérés alapján történő meghatározása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Ebben a szakdolgozatban a távvezeték villamos paramétereinek számítására vagy becslésére alkalmas eljárásokat és eredményeiket tárgyalom. Mivel ezen távvezeték paramétereket használják új vonalak tervezésekor, a védelmek beállításakor és egyéb feladatok végrehajtásakor, így rendkívül fontos a paraméterek pontos értékének meghatározása.

Ebben a szakdolgozatban a szakirodalomban megtalálható különböző módszereket tárgyalok, melyek alkalmasak lehetnek a paraméterek meghatározására. Említést teszek a klasszikus eljárásokról, melyek a távvezeték geometriai adataiból kiindulva a szakirodalomban megtalálható képletek alkalmazásával képesek szolgáltatni a paraméterek értékeit. Kitérek a gépi számítási kapacitást jelentős mértékben igénylő modernebb módszerekre (pl. végeselem módszer) is, melyek nagyon pontos, szélesebb (1 MHz-ig terjedő) frekvenciasávban érvényes eredményeket adnak. Tárgyalom azokat a módszereket, melyek a távvezeték két végén mért fizikai mennyiségekből (pl. áramok vagy teljesítmények) becslés alapján számítják ki a paraméterek értékeit.

Ehhez kapcsolódóan egy eljárást részletesebben elemzek és értékelem azt. A szóban forgó eljárás több, a források között feltüntetett cikk alapját képzi. Ezek egyike részletesen leírja, hogy a szerző milyen lépésekben implementálta a matematikai módszert. Dolgozatom megírásakor ezt az eljárást a cikkben leírtaknak megfelelően leprogramoztam, de az eredmények nem feleltek meg a várakozásoknak. A bemeneti adatok valódi mérési adatok voltak.

Szintén részletesen tárgyalok egy másik eljárást, melynek pontosságát az eljárás mért adatokon történő lefuttatásával demonstrálom és a kapott eredményeket elemzem. A bemeneti adatok ugyanazok a valódi mért adatok voltak, mint a másik eljárás esetén. Elemzem, hogy különböző méretű adathalmazokon lefuttatva az algoritmus milyen pontosságú eredményt ad, és megvizsgálom a becslés kezdeti értékének kimenetre gyakorolt befolyását.

A szakdolgozat végén röviden kitérek a Dynamic Line Rating (DLR) megvalósításának módjaira. A távvezeték-paraméter értékeinek becslésére szolgáló eljárás egy, a DLR területén történő esetleges felhasználhatóságáról is említést teszek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.