Távvezetékek dinamikus terhelhetőség számításának modellezési eljárása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

Az egyes hálózati berendezések folyamatos öregedése, az új beruházások és új infrastruktúra magas költségei miatt a villamosenergia szolgáltatók komoly érdeke olyan megoldások keresése és fejlesztése, amelyekkel az egyre növekvő fogyasztói igények biztonságosan, de más megoldásokhoz képest kisebb befektetéssel kielégíthetők. Ilyen költséghatékony megoldást kínál a hálózaton továbbított teljesítmény maximalizálására az úgynevezett dinamikus távvezeték terhelhetőség számításának módszere, azaz DLR (Dynamic Line Rating).

A hagyományos megközelítés szerint a távvezetékek villamos terhelése egy fix, statikus értéket nem haladhat meg. Ez a statikus terhelhetőség-érték abban az esetben reprezentálja helyesen a távvezeték valós terhelhetőségét, ha az ezt befolyásoló egyes paraméterek a lehető legrosszabb értékűek. A dinamikus távvezeték terhelhetőség segítségével a befolyásoló tényezők mindenkori értékeinek megfelelő, valós idejű terhelhetőség érték számítható, amely az idő legnagyobb részében jelentősen meghaladja az általános vélekedés alapján számított statikus terhelhetőség értéket. A dinamikus távvezeték terhelhetőség számítása a különböző terhelhetőség számítási modelleken nyugszik, melyek között jelentős eltérések tapasztalhatók.

Az előző tíz évben létrejött lehetséges számítási módokat alapul véve, azokat összehasonlítva és továbbfejlesztve a cél egy hatékony, új dinamikus terhelhetőségi modell létrehozása. Az új eljárás ötvözi a már meglévő terhelhetőségi modellek előnyeit, optimalizálja a számítás során figyelembe vett paraméterek számát, és minőségét, lehetővé téve, hogy az új modellen alapuló gyakorlati megoldások, a régebbi modellekre építő megoldásoknál egyszerűbben, költséghatékonyabban kivitelezhetők legyenek. Az új modellezési eljárás célja, hogy ajánlást tegyen a már meglévő modellek hiányosságainak kiegészítésére és előre jelezze a dinamikus távvezeték terhelhetőség értékeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.