Távvezetékek mágneses erőterének vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szedenik Norbert
Villamos Energetika Tanszék

Összefoglaló

1. Elektromágneses terek élettani hatása

-egészségügyi problémák megismerése

-sugárzás hatásának értékelése

-szervezeten belüli elektromágneses tér alakulása

szövet károsító hatás

testrészenkénti különböző érték

2. Védekezés

-határértékek megismerése-nemzetközi szabványok

-mágneses indukció

-villamos térerősség

-lakossági értékek

-munkahelyi értékek

-védőtávolságok megismerése- ajánlott a betartása

-feszültség szintenként

-mágneses indukció érétekek

-villamos térerősség értékek

3. Műszerek megismerése

-Emdex , Linda, Emcalc, EB2005

4. Távvezetékek közelében mágneses indukció mérése

-nagy feszültségű távvezetékek(120 kV,220 kV,400 kV)

-mért értékek ábrázolása kontúrképen-távolság szerint

-mért értékek ábrázolása 3D képen –távolság szerint

-bejárás kirajzolása

-alállomási mérések

5. Mágneses tér indukció és villamos térerősség szimulációja

-színképi eloszlás

-fázis vezetők feltüntetése

- belógás meghatározása

-terhelések szerinti számítás- áramértékek

-áram és feszültség értékekből számítás

- különböző vezetők térbeli elosztása

-táblázatban értékek kimutatása

6. Mérési eredmények kiértékelése

-határérték alatti értékek

-jóval kisebb értékek mágneses és villamos tér esetében

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.