Taylor áramlás vizsgálata mikrofluidikai csatornában

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ender Ferenc
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Diplomamunkám a kétfázisú mikrofluidikai áramlások egy speciális esetével, az úgynevezett Taylor áramlás vizsgálatával foglalkozik. Az áramlástípus a modern orvosi diagnosztika egyik meghatározó irányvonalát képviselő tenyérnyi méretű laboratóriumokban, Lab-on-a-Chip eszközökben nyerhet felhasználást, mivel a Taylor áramlásban a folyadékfázist a gázfázis szegmentálja, ezáltal olyan áramlást hozva létre ahol folyadékcseppeket buborékok választanak el egymástól. A folyadékcseppek diszkrét mikroreaktorokat hoznak létre, melyekben egy-egy önállóan működő bioreakció mehet végbe.

Munkám a mikrofluidikai rendszerek fizikáján keresztül bemutatja a kérdéses áramlástípus kialakulásának feltételeit, illetve elemzi a létrejött áramlás tulajdonságait hőtani illetve enzimkinetikai szempontok alapján. CFD szimulációval kapott eredményeimet összehasonlítom az irodalomból ismert adatokkal, majd bemutatok egy kísérleti elrendezést az áramlás létrehozására. Kísérletes és szimulációs eredményeimre támaszkodva ismertetem egy továbbfejlesztett mikrofluidikai chip konstrukciós tervét.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.