Telegramm kommunikáció alkalmazása automatizált magasraktár rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Egy nemzetközi autóipari cég hazai leányvállalata meglévő gyárának bővítésére szánta el magát, mellyel képes lesz igazodni a megváltozott kereslethez, valamint kielégíteni a megnövekedett igényeket. Az új gyárrész logisztikájában meghatározó szerepet tölt majd be egy magasraktár, amely a tervek szerint összeköttetésben fog állni a régi raktárral, valamint kapcsolatot teremt az újonnan épülő üzemek között is.

Dolgozatom célja az említett magasraktár és az abban megvalósított telegramm kommunikáció bemutatása, melynek során ismertetem a konszern által az egész világon alkalmazott szabvány vezérlési struktúráját és feltárom azokat a meghatározó jellemzőket, melyeket a fejlesztés során végig szem előtt kell tartani.

Részletezem a központi karosszéria-raktár felépítését és egyes szintjeinek funkcióit. Az általános ismertetésen kívül az egyes szinteken végbemenő folyamatok is leírom.

Az ezt követő fejezet témája a - szintén szabványos - HMI környezet ismertetése. Egy általános áttekintést követően, bemutatom a pult területeket, a folyamatokat leíró és a kommunikációs képernyőket.

Dolgozatom képet ad a magasraktárban kiépített telegrammos kapcsolat egészéről, az alapoktól kezdődően. Bemutatom, hogy miként épülnek fel az üzenetkeretek, valamint az előző fejlesztői környezettel hogyan valósították meg az egyes egységek közti információcserét. Ezt követően egyszerűbb példákon keresztül szemléltetem a berendezések közötti kommunikációt.

A régi rendszert a vezérlési vázlat és az ott megvalósuló magasraktári folyamatok leírásával ismertetem. Szót ejtek az egyes folyamattípusokról, és betekintést biztosítok egy adott kitárolás menetébe is.

Befejezésképp az új környezet, az abban megvalósítandó kapcsolat és ahhoz szükséges blokkokat írom le, a tesztelési, valamint az esetleges fejlesztési lehetőségekkel együtt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.