Teljesítmény LED-ek kompakt modellezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Poppe András
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Jelen dokumentum röviden tárgyalja a teljesítmény LED-ek megjelenését és általános felépítését. A dolgozat áttekinti a tokozott félvezető eszközök termikus karakterizációjának alapjait, különös tekintettel a teljesítmény LED-ekre. Ennek részeként bemutatja a tokozott félvezetők termikus tranziens mérését és a pn átmenet hőmérsékleti tranzienséből (egységnyi disszipáció lépésre, mint gerjesztésre adott termikus válaszfüggvényéből) származtatott ún. struktúra függvényt, mint a pn átmenettől a környezetig terjedő hővezetési út termikus modelljét. A dolgozat ismerteti az ún. transient dual interface módszert, amelynek a segítségével termikus tranziens mérések alapján nagy pontossággal és jó ismételhetőséggel megállapítható egy teljesítmény félvezető tok ún. junction-to-case hőellenállása, illetve junction-to-case termikus impedanciája – amely a tok termikus szimulációk során használandó ún. termikus kompakt modellje (termikus RC hálózati modellje) előállítása szempontjából nagyon fontos.

Dolgozatomban kitérek a kalibrációs mérések fontosságára Szó esik a termikus tranziens mérések legfontosabb paramétereinek (például időértékek, mérési tartományok és mérőáram értékek) meghatározásáról. LED-ek termikus karakterizálása során fontos a kibocsájtott fényteljesítmény ismerete is. Munkám végső célja olyan LED modellek megalkotása, amelyek rendszer (lámpatest) szintű termikus szimulációs során lehetővé teszi a LED-ek üzemi hőmérsékletén tapasztalható fényáramának predikcióját. Ezért ismertetem a LED-ek kombinált termikus és radiometriai/fotometriai mérésénekek gyakorlati alkalmazás szempontjából lényeges részeit.

Négy teljesítmény LED típus méréséről részletes dokumentációt csatolok a dolgozatomhoz, melyben leírom a mérési folyamat pontos menetét, a közben felmerülő nehézségeket és az ezekre talált megoldásokat. A termikus szimulátorokban való alkalmazásra szánt kompakt LED modellek elkészítésére kitalált módszerek leírása szintén része a dokumentációnak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.