Teljesítményáramlások befolyásolhatóságának vizsgálata az átviteli hálózaton

OData támogatás
Konzulens:
Faludi Andor
Villamos Energetika Tanszék

Munkámban ismertetem, hogy miért van szükség a teljesítményáramlásokat befolyásoló eszközökre (PFC ¬ Power Flow Controller), melyek ezek az eszközök, hogyan működnek.

Európában ezen eszközök közül a keresztszabályozós transzformátorok terjedtek el. Ezeknek a bemutatásával, modellezésével részletesen foglalkozom.

A nagyfeszültségű hurkolt hálózaton a transzformátorok hossz- illetve keresztszabályozása nem elsősorban a feszültségértékeket, hanem az ágáramlásokat befolyásolják. A szabályozás hatása a hurokba iktatott soros feszültségforrásként modellezhető. A szabályozás hatására kialakuló soros feszültség a hurok impedanciáján hurokáramlást indít, ami az egyes hurokágak áramlásaira szuperponálódik. Gyakorlatilag induktív (R/X < 0,1 ) vezetékek esetében a hossz-szabályozás főként a meddő, míg a keresztszabályozás elsősorban a hatásos teljesítmény eloszlást befolyásolja a hurok ágai között.

A munkámat egy egyszerű eset modellezésével kezdtem, ahol egy generátor táplál egy fogyasztót két párhuzamos távvezetéken keresztül. Például ha egy távvezetékhurokban az egyes ágak impedanciája különböző, akkor szabályozás nélkül különböző lesz a rajtuk áramló hatásos teljesítmény. A keresztszabályozós transzformátor segítségével elérhető, hogy a két vezetéken egyforma áramlás legyen. Ezzel befolyásolható a két csomópont közötti átvitel kapacitása, illetve a vezetékeken keletkező veszteség.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.