Teremakusztikai modellezés energia alapú nyalábkövetéssel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fiala Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A teremakusztika területén meghatározó szerepet tölt be az utózengési idő, mint paraméter, mivel ennek segítségével osztályozhatóak a hangterek. Az utózengés a teremben lejátszódó energialecsengési folyamatok következménye, így a megfelelő szimuláció megalkotása esetén az utózengési idő a terem modelljéből meghatározható.

Az utózengési időt Sabine írta le először, egy képletet adva annak számolására. Felmerült azonban, hogy Sabine képlete diffúz módon visszaverő felületek vagy különleges alakú termek esetén nem ad kellően pontos becslést. Az energialecsengési folyamatokat egy integrálegyenlettel írhatjuk le, mely a felületelemekre bontott falak elemek közötti átvitelével és a rajtuk kialakuló hangenergia-intenzitásokkal számol. A probléma, hogy az integrálegyenlet tartalmazza ezt az intenzitást is, mint ismeretlent.

A dolgozat célja az integrálegyenlet egy megoldásának implementálása volt, mely segítségével meghatározhatók egy téglatest alakú, diffúz módon visszaverő falakkal rendelkező, állandó teljesítménnyel besugárzott hangtér határain (a terem falain) kialakuló energiaviszonyok. Ebből a megoldásból származtatható az energialecsengés folyamatát modellező megoldás is, mely segítségével megadható a pontosabb utózengési idő.

A modell segítségével vizsgáltam az analitikus megoldást, tekintettel az átviteli együtthatók integráljának szinguláris helyeire, valamint a félanalitikus módszert a Gauss-kvadratúrák optimális számának meghatározására. További cél volt egy olyan felbontás megadása a falakra, mely esetén a felületelemek intenzitásértékeire kellően pontos értéket kapunk.

A szakdolgozatomban egy Matlab környezetben implementált megvalósítást adok meg az integrálegyenlet megoldására stacioner esetben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.