Térfogatáram mérése valós időben OpenCV alapokon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Blázovics László
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A gépi látás a tudománynak egy nagyon gyorsan fejlődő területe, mely a képek feldolgozásával, vizsgálatával, változtatásával és magas szintű megértésével foglalkozik. Széles felhasználhatósági köre mellett a gépi látás alapú algoritmusok számításigénye nagy, így a valós idejű feldolgozás csupán a félvezetőipar szüntelen fejlődésének köszönhető erősebb feldolgozóegységek és architektúrák megjelenésével vált lehetővé. Ez a fejlődés, a CMOS alapú érzékelők költséghatékonysága által, szintén lehetővé tette a digitális kamerák széleskörű elterjedését, mely a számítási kapacitás mai szintjével együtt elősegíti a gépi látás alapú alkalmazások iránti igény kialakulását és terjedését.

A hétköznapi felhasználásokon túl számos ipari és tudományos példát lehet hozni a gépi látás alkalmazására, melynek fő előnye a precizitás, a tisztaság, valamint, hogy használatával számos művelet egyszerűsödik, elérhetőbbé és automatizálhatóvá válik. Az új módszerekben rejlő lehetőségekre jó példa a kétfázisú rendszerek (nem elegyedő folyadékok illetve gáz-folyadék elegyek) áramlásának vizsgálata, ahol a fázishatárok kiértékelésével hozzájuthatunk az egyes térfogatáramokhoz és így azok manuális mérése elhagyható.

Szakdolgozatom során egy ilyen térfogatáram-mérő alkalmazást, és annak tesztelésére különböző mérési elrendezéseket hoztam létre. Ezek fokozatos fejlesztésével lehetővé vált a gáz-folyadék elegyek különböző fázisainak detektálása, majd a gázbuborékok nyomkövetésével azok térfogata is kiszámításra kerülhetett.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.