Terhelésbecslő készítése villamosenergia-menetrend tervezéséhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

A terhelés előrejelzése évtizedek óta kutatott terület, amiről már több ezer tudományos cikk jelent meg. Annak ellenére, hogy a villamos energia becslése ilyen régre visszanyúló hagyományokkal rendelkezik, még most is új kihívásokat rejt magában. Jelenleg az energiaszektor drasztikus átalakuláson megy keresztül köszönhetően a megújuló energiaforrások és az elosztott termelő egységek előretörésének, valamint a villamosenergia-piac deregularizálásának. Ezek a tényezők a fogyasztói igények pontos előrejelzését nagymértékben bonyolítják.

A megfelelő előrejelzés kiemelten fontos, hiszen nélküle nem lehetséges az elektromos hálózat biztonságos és gazdaságos működésének fenntartása. Az erőművek termelésének tervezéséhez, az átviteli hálózat működtetéséhez és a rendszer fejlesztésének ütemezéséhez elengedhetetlen a pontos terhelési előrejelzés. Ezenkívül egy hatékony rendszer jelentős gazdasági előnyökkel is jár, mivel egy pontos előrejelzéssel redukálhatók a költségek, és ezzel egy időben a környezetszennyezés is csökkenthető.

A dolgozatomban először a mérlegkörök fogalmának bevezetésén keresztül körüljárom a kiegyenlítő energia fogalmát és a Magyarországon alkalmazott elszámolási módot. Ezt követően kitérek a kapott adathalmaz elemzésére. Különböző matematikai módszerek segítségével mintákat, hasonlóságokat és összefüggéseket keresek a mért adatok között. Részletezem a terhelésbecslésben rejlő lehetőségeket és felhasználási területeiket. Utána az előrejelzéshez használt technikák közül felvázolom az neurális hálók és a hasonló napokat kereső módszerek működését. Ismertetem a neurális hálók felépítését, tanításukhoz szükséges lépéseket és a megvalósítás során hozott saját döntéseimet. Megvizsgálom a programban implementált megoldások közül melyik szolgáltatta a legjobb eredményeket és összevetem a kapott menetrenddel. Végül javaslatokat teszek az egyes módszerek tovább fejlesztési lehetőségeire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.