Térinformatikai adatok elemzése Big Data környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csorba Kristóf
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjainkban, a Big Data rendszerek világában, minden adat fontos. Ezek azok az adatok melyekből információt nyerhetünk ki és használhatunk fel különböző célokra. Az interneten számos ingyenesen elérhető, nyílt adatbázis áll rendelkezésre, melyek adatait bárki felhasználhatja, továbbá a különböző okoseszközökből származó, akár helyfüggő adatok is jól hasznosíthatók.

Azonban ahány adatbázis, annyi különböző formátum, struktúra létezik az adatok tárolására, ugyanakkor ezek adatmezői számos esetben ugyanazt takarják. Az adatok közös kezelésére, felhasználására és hasznosítására készült el a SensorHUB keretrendszer, illetve annak képfeldolgozási kiegészítő rendszere a CV4SensorHUB keretrendszer.

Diplomatervemben a két keretrendszer infrastruktúráját és már elkészített komponenseit felhasználva bemutatok egy új – a két keretrendszer közé beépülő – térinformatikai információs rendszert. Bemutatom a rendszer elméleti hátterét, a különböző adatforrások összekapcsolásában rejlő lehetőségeket, valamint gyakorlati szempontból az egyes implementációs részleteken át, az információkinyerés lehetőségeit és példa folyamatait, illetve számos kapcsolódó fejlesztői nézőpontot is.

Ehhez először bemutatok néhány hasonló térinformatikai rendszert, ismertetem a manapság elterjedt adatfúziós megoldásokat és Big Data környezeteket. Ezután pedig ismertetem az elkészült CV4SensorHUB mikroszolgáltatás adatforrásait, a két keretrendszer kiegészítését a felhasználására, bemutatok implementációs és programozási részleteket, valamint három esettanulmány mentén leírom a szolgáltatás hasznosíthatóságát, köztük a MapReduce alapú adatfeldolgozásra is kitérve.

Ezután a SensorHUB keretrendszerben rendelkezésre álló üzleti intelligencia elemzési lehetőségekre térek ki a már elkészült szolgáltatás adataira alapozva. Mutatok példákat, hogy a különböző adatforrásokból, illetve az összekapcsolásukból milyen, a felhasználók számára érdekes és értékes információk nyerhetők ki. Ezen felül néhány kódbázis alapú, illetve terhelés alapú teljesítmény-mérési lehetőséget is bemutatok.

A két keretrendszer felépítését és a bennük rejlő lehetőségeket – terjedelmi okok miatt – a függelékben mutatom be.

A közös architektúrát áttekintve látható, hogy készítettem egy olyan szolgáltatást mely egyrészt segíteni tudja a keretrendszereket használókat kliens-szerver kommunikáció megvalósítására, illetve szerver oldali adatműveletek elvégzésére, másrészt önálló komponensként egy új szakterületet is bekapcsol a SensorHUB és CV4SensorHUB keretrendszerek eddigi felhasználásai közé, a térinformatikát. A későbbiekben pedig akár szolgáltatás szinten, akár szakterület szinten is tovább bővíthető az architektúra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.