Térképkezelő interfész és grafikus felület fejlesztése hálózattervező keretrendszer számára

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Mitcsenkov Attila Demeter
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az újgenerációs hozzáférési hálózatok tervezéséhez a BME TMIT tanszékének egy csoportja fejlesztett egy innovatív stratégiai tervet készítő hálózattervező programot. A szakdolgozatom célja egy olyan grafikus felhasználói felületet készítése a keretrendszer számára, mely lehetővé teszi egy térképkezelő API segítségével, hogy térképes felületen lehessen a hálózattervező szoftver bemeneti adatait feltölteni és a hálózati terv eredményét megjeleníteni.

A szakdolgozatban bemutatom a grafikus felület feljesztésének lépéseit, a megvalósított komponensek működését, a választott szoftvertechnológiákat, és egy mintapéldán be is mutatom annak működését, amely egyben igazolja is a keretrendszerhez történő sikeres illesztést.

A feladat megoldásához a web GIS modellt alapul véve egy olyan .NET-es háromrétegű technológiát fejlesztettem ki, mely kliens oldalon Silverlight alapú, szerver oldalon, pedig Windows Communication Foundation webes szolgáltatásokat nyújt. Az alkalmazás bemeneti oldalán előfizetői és földrajzi adatokat tölthetünk be, meghatározhatjuk a választott technológia paramétereit, és vezérelhetjük a tervezést.

A Bing Map térképkezelő API-t használja interaktív térképes felhasználói felülethez, illetve lehetőség van OpenStreetMap és Yahoo térképrétegek betöltésére is. Az AccessPlan felé az OpenStreetMap konvencióinak megfelelő infrastruktúrális adatokat közvetít. Ehhez az OpenStreetMap adatázisát használja, mellyel SOAP-os alapon kommunikál.

A térképen lehetőség van Nominatim és Virtual Earth Search Service segítségével térképes keresésre, és terület kijelölés után az adott terület infrastrukturális adatainak a betöltésére az OSM-ből. Felhasználókra lebontva képes adatbázisban tárolni a hálózati, infrastruktúrális és előfizetői adatokat Entity FrameWork adatelérési eszköz segítségével. A térképes felhasználói felületen megjeleníthetőek és szerkeszthetőek jelölőpontok (pushpin-ek) és törtvonalak (polyline-ok) használatával az infrastrukturális adatok.

Az adatok szerkesztése után a kívánt hálózati technológia (GPON, VDSL, AETH és P2P) kiválasztásával és szerkesztésével a szerveren lévő AccessPlan alkalmazással új hálózatot lehet tervezni, melynek eredményét XML-ben megkapva az alkalmazás képes hálózati elosztópontokra csoportosítva megjeleníteni az egyes elosztópontokhoz bekötött előfizetőket, törzs és elosztóhálózatokat. Az eredmény statikusan is megjeleníthető.

Az alkalmazással lehetséges grafikus felhasználói felületen szerkeszteni az előfizetői és hálózati adatokat, a web GIS modell alapján elegendő egy központi szerverre telepíteni az AccessPlan alkalmazást, és a hálózat réteg-, hálózati- és infrastruktúrális adatai interaktívan szerkeszthetőek a térképen.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.