Termeléstámogatási rendszerek Európában

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

Az Európai Unió energiapolitikájának kialakítása 2006 folyamán kezdődött, majd 2007-től vett komolyabb lendületet. Dolgozatomban ennek egy részét mutatom be, koncentrálva a megújuló energiahordozók által nyújtott lehetőségekre, és a belőlük előállított energia részarány-növelésének törekvéseire.

Az Európai Bizottság 2007 januárjában mutatta be az egységes energiapolitika megalapozására irányuló tanulmányát, melynek egy részében összegzésre kerültek a Bizottság hosszú távú elképzelései a megújuló energiafelhasználás népszerűsítéséről. Ennek hatására az Európai Tanács kötelező célkitűzésként határozta meg, hogy a megújuló energiaforrások részarányára az EU teljes energiafogyasztásában 2020-ig 20%-ra emelkedjen, valamint 10%-ban határozta meg a közlekedési benzin és dízelolaj-felhasználás bioüzemanyag hányadát.

Az Európai Unió Magyarországnak 2020-ig elérendő 13%-os megújuló energiahordozó részarány elvárást határozott meg, így megállapítható, hogy a magyar energiapolitikának is lényeges eleme az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások részarányának növelése. Dolgozatomban bemutatom e cél elérése érdekében indokolt megújuló energiafelhasználás állami ösztönzésének szükségességét, a kidolgozott megújuló alapú energiafelhasználást ösztönző tevékenységeket, az erre irányuló módszereket és lehetőségeket. Bemutatom az Európában elterjedt termeléstámogatási rendszereket, a tagállamokban alkalmazott módszereket és azok eszközeit. Ezeket összehasonlítva megvizsgálom és értékelem a rendszerek által elért eredményeket. Ismertetem Magyarország Kötelező Átvétel Rendszerének működését, annak történetét, változásait és azoknak hatását, valamint várható jövőképét, alternatíváját. Megvizsgálom, hogy a támogatási rendszerek milyen szerepet kapnak a jövő energiapolitikájában, és kitérek Magyarország megújuló energiabázisa nyújtotta lehetőségekre is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.