Termelésütemezés optimalizálása QAD EA rendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

Diplomatervemben egy, a termelő vállalatokat napi szinten érintő problémával, a termelésütemezéssel foglalkozom, és bemutatom miként lehetséges egy ütemezést optimalizáló szoftver megvalósítása és összekötése egy standard integrált vállalatirányítási rendszerrel.

Dolgozatomban elsőként bemutatom a vállalati termeléstervezés különböző szintjeit, különös tekintettel az operatív tervezés során megvalósított gyártásütemezésre. Ennek kapcsán ismertetem a legfontosabb célokat és körülményeket, melyeket valós ipari környezetben szem előtt kell tartani.

A következő fejezetben a QAD EA vállalatirányítási rendszer termelési moduljának ütemezés számára releváns adatait mutatom be. Részletesen ismertetem ezek jelentését, célját és a mögöttük lévő adatbázis struktúrát. Kitérek a QAD EA rendszer finomprogramozó moduljára, az on-PLAN-re is, ami a standard rendszer adatait felhasználva, azokat kibővítve kínál lehetőséget kézi ütemezésre egy könnyen áttekinthető felhasználói felületen.

A felhasználható bemenő adatok ismertetése után bemutatom az általam használt lineáris programozási feladatok megoldására alkalmas keretrendszert, az IBM ILOG CPLEX Optimization Studio-t. A rendszer nyújtotta lehetőségeket egy példafeladaton keresztül mutatom be, ami jól tükrözi a sokrétű felhasználási lehetőségeket.

Ezt követően a megszerzett ismeretek birtokában elkészítem egy általános termelésütemezési feladat matematikai modelljét, majd ez alapján az Optimization Studioban is felépítem a megoldási modellt.

Az előző fejezetben elkészített modellt alapul véve megvalósítom az ütemező szoftvert C# nyelven. Az elkészült program különböző adatforrásokból, többek között a standard QAD EA rendszerből képes a bemenő adatokat fogadni, és ez alapján az ütemezést elkészíteni. A programot különböző méretű tesztadatokon, köztük egy éles környezetből származó adathalmazon tesztelem, majd bemutatom milyen továbbfejlesztési lehetőségeket érdemes a későbbiekben megvalósítani.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.