Természetes nyelvű felhasználói felület intelligens szobákhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Mészáros Tamás Csaba
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A mesterséges intelligencia területén történő kutatások sok témakört fednek le, melyek között szerepel a természetes nyelvű kommunikáció gépi modellezése is, hiszen a beszédképesség megjelenése az emberi fejlődésnek is fontos állomása volt. Az informatikai eszközökkel folytatható természetes nyelvű kommunikáció nem csupán kényelmi funkciókat lát el, hanem komoly gyakorlati haszna is van, mivel az eszközök természetes kommunikációs közegbe történő emelése kiterjesztheti a felhasználók környezetét, aminek külön jelentősége lehet az idősek illetve betegek ellátása esetén.

A természetes nyelvű kommunikáció megvalósítása azonban rendkívül összetett kérdéskör, amelyhez több különböző megközelítés is létezik. A legegyszerűbb megvalósítás az alkalmazásokba a fix értelmezett mondatok beégetése, de ez koránt sem dinamikus vagy intelligens megközelítés. A kutatási terület hosszú távú célja sokkal inkább az olyan intelligenciák létrehozása, melyek az emberi gondolkodáshoz hasonlóan tudják a kommunikációt megvalósítani, tehát a mondatok értelmezése és megfelelő válaszok előállítása komoly tanulási folyamat eredményeként jelenik meg. Felmerül azonban az a probléma, hogy ennek megvalósítására illetve integrációjára nem biztos, hogy minden kisebb alkalmazás esetén lehetőség van.

A szakdolgozatomban azzal foglalkozom, hogyan lehetséges a nyelv adott tárgyterületre történő leszűkítésével egyszerű, de hatékony természetes nyelvű kommunikációt létrehozni az informatikai eszközökkel. Részletesen bemutatom egy olyan nyelvtani rendszer készítését, mely alkalmas a természetes nyelv egy korlátozott halmazának dinamikus értelmezésére adott nyelvtani definíciók alapján. A nyelvtani rendszeren belül ismertetem egy általános célú nyelvtani elemző felépítését és működését. Mindezeket egy konkrét alkalmazás létrehozásán keresztül vizsgálom, amely természetes nyelvű felhasználói felületet biztosít egy intelligens tér eszközeinek irányításához a megadott nyelvtanokra épülve. A felhasználói felület közegeként az élőbeszédes utasítások megvalósítási lehetőségeit vizsgálom, mivel ennek komolyabb gyakorlati haszna van egy intelligens eszközökkel felszerelt szoba vezérlésekor.

A dolgozat során bejárom egy konkrét Androidos alkalmazás létrehozásának állomásait, mely alkalmas a beépített beszédfelismerő modul segítségével X-10-es ipari szabványú intelligens háztartási eszközök hangalapú, természetes nyelvű utasításokkal történő vezérlésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.