Tértöltések hatásának vizsgálata kültéri koronaáram- és térerősségmérő rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss István
Villamos Energetika Tanszék

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a preventív villámvédelem a hagyományos (primer és szekunder) védelem kiegészítéseként. Globális és lokális villámfigyelő rendszerek sokasága segíti az időben történő előrejelzést.

A lokális rendszerekben helyi érzékelőket is alkalmaznak a villámtevékenység figyelésére. Mérik a villamos térerősséget, és a hatására kialakuló koronaáramot. Az érzékelés pontosságát azonban befolyásolják a környezetben jelen lévő, illetve a különféle okok következtében létrejövő tértöltések is. Ez rontja a detektálás és az ennek következtében fellépő riasztások hatékonyságát, ezért tenni kell ellene.

Jelen diplomamunka során különféle térerősség- és koronaárammérési módszereket vizsgálok meg, és keresek megoldást arra vonatkozóan, hogyan lehetne a fent említett tértöltések zavaró hatását csökkenteni, illetve pontosan meghatározni.

Először röviden áttekintem a villámfigyelő rendszereket és bemutatom a koronakisülés elméleti hátterét, majd a témával kapcsolatos nemzetközi szakirodalmi kitekintés következik.

Munkám során nagy hangsúlyt kapnak a fentebb leírt problémák megoldására elvégzett laboratóriumi méréseket és számítások.

A dolgozat második felében a csapadék okozta befolyásoló hatás mérésének és kiszűrésének egy újabb lehetséges módját vizsgálom meg, és kialakításra kerül egy kültéren is alkalmazható mérési elrendezés.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.