Tértöltések szerepe és PEA-rendszerű méréstechnikája a korszerű villamos szigetelőanyagokban

OData támogatás
Konzulens:
Cselkó Richárd
Villamos Energetika Tanszék

A korszerű villamos szigeteléstechnika számos területén egyeduralkodóvá váltak a műanyagok. Az olaj-papír szigetelésekkel ellentétben a műanyagokban a töltéshordozók mozgékonysága igen kicsiny, ezért a tértöltések felhalmozódásának a veszélye fokozottan fennáll.

A nagy térerősségnek kitett szigetelésekben a csapdába került töltések hatására az elektródák által meghatározotthoz képest erősen torzul a villamos erőtér, így akár normál üzemi körülmények között is a tervezési értékek többszöröse léphet fel azok belsejében. A tértöltés-eloszlások vizsgálatára fejlesztették ki az impulzus elektroakusztikus elven alapuló méréseket. Alapesetben a mérés eredménye a tértöltés egydimenziós eloszlása. A detektálás fizikai alapját az képezi, hogy a két elektróda közé helyezett dielektrikumra gyors feszültségimpulzust kapcsolunk, melynek hatására a szabad töltésekre ható erő mechanikai hullámokat gerjeszt. Ezeket a mechanikai hullámokat a földelektróda hátuljára rögzített piezoelektromos film villamos jellé alakítja.

Diplomatervemben bemutatom a korszerű villamos szigetelőanyagok alkalmazási területeit, a tértöltések fizikáját, a mérési módszer elméletét, a mérőműszer részegységeinek tervezését, szimulációját, a jelfeldolgozást végző szoftver működését, valamint a továbbfejlesztési lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.