Tervezési terület fejlesztése SAP Integrated Business Planning kongurációs moduljához

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

A diplomamunkám fő témája az SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) alkalmazás modell-konfigurációs moduljának azon belül a planning area (tervezési terület) konfigurációs objektum és annak főbb alobjektumainak adatbázisba való írásért felelős funkció end-to-end tervezése és implementálása volt.

Dolgozatomban ismertettem az IBP fogalmát, olvashattunk az IBP és az SAP IBP közötti különbségről, valamint betekintést nyerhettünk - az alkalmazás egyik legtöbbet használt moduljának - a modell-konfigurációs modul felépítésébe és működésébe is. Végül megtudhattuk, hogy mi is az a planning area, illetve annak alobjektumai.

Bemutatásra kerültek a feladat megoldása során felhasznált technológiák, úgymint az ABAP, SAPUI5, SAP Fiori, OData és a CDS nézet. Az előbb felsorolt technológiákon túl bemutattam a teszteléshez használatos eszközöket, úgymint az ABAP Unit teszt, Test Double Framework, Cucumber, OPA5, valamint röviden ismertettem a tesztautomatizáláshoz elengedhetetlen Jenkins fogalmát is.

Az elméleti áttekintés után, részletes specifikációt olvashattunk az elkészítendő feladatról. Majd a specifikáció alapján megtörtént a backend, frontend és a köztes réteg tervezése. A tervezést a megvalósítási rész követte, amelyet részletesen ismertettem diagramok, kódrészletek segítségével.

A fejlesztési feladatom a fent említett funkció end-to-end implementálása volt SAP-os technológiák felhasználásával. Frontend oldalon készítettem egy képernyőt, ami egy planning area fő adatainak mentését teszi lehetővé, ehhez az SAPUI5 JavaScript keretrendszert használtam SAP Fiori irányelvek mellett. Az adatokat a felhasználói felületről OData segítségével jutattam le a backendre. Ehhez elkészítettem a működéshez szükséges entitás halmazokat, illetve a transzformációs logikát. Végül backend oldalon az ABAP nyelv használatával implementáltam az objektumok karbantartó, valamint az adatkonzisztencia ellenőrző logikáját.

Végezetül pedig kitértem az egyes rétegek tesztelési módjára és eredményeire, továbbá az elkészült tesztek Jenkins-re való integrálására is. Valamint megemlítettem néhány továbbfejlesztési lehetőséget is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.