Tervezésitér-bejárás alkalmazása termékjellemző-modellek generálására

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bergmann Gábor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az új tantervben induló második féléves Rendszermodellezés (VIMIAA00) tantárgy keretében a hallgatók egy egyedi házi feladatot kapnak, melyben egy sakkóra állapotgép alapú működését kell megvalósítaniuk. A házi feladatok nem csak számértékekben térnek el egymástól, hanem strukturális különbségekben is. Mivel a házi feladatok strukturálisan is eltérőek, fontos, hogy a nehézségük közel azonos legyen, ezért a túl nehéz, illetve túl könnyű házi feladatokat nem tekintjük használható megoldásnak.

Jelenleg a házi feladatokhoz generált termékjellemző modellek előállítása Semeráth Oszkár munkája, mely a megengedett variációs pontok lehetséges értékeinek permutációiból állít elő megfelelő mennyiségű különböző házi feladatot.

Az én feladatom célja az volt, hogy a termékjellemző modellek előállítását design space exploration (DSE) segítségével elkészítsem. Megfogalmaztam a házi feladatokhoz tartozó termékjellemző modellek generálását DSE problémaként, majd elkészítettem a Viatra DSE szoftver használatához szükséges transzformációs szabályokat. Munkám eredményeképp egy olyan szoftvert kaptam, ami képes olyan termékjellemző modelleket előállítani, amelyek logikailag értelmes, megoldható házi feladatot eredményeznek.

Munkámat Oszkár generáló programja és az általam írt szoftver különböző tulajdonságainak összehasonlításával zártam, majd levontam a következtetéseket az eredményekből.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.