Tervezze meg egy tanya megújuló energiával történő energiaellátását.

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dán András
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatomban egy, a közcélú hálózattól távol fekvő tanya megújuló forrásokkal történő sziget üzemű hő- és villamosenergia ellátásának lehetőségeit vizsgáltam meg. Ennek keretében először sorra vettem és ismertettem a tanyán rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokhoz köthető főbb technológiákat, úgymint a földhő a szél- és a napenergia kiaknázásának különböző lehetőségeit. Jelentős hangsúlyt fektettem továbbá ezen energiaforrások magyarországi potenciáljának elemzésére is, és rámutattam, hogy hazánk földrajzi viszonyai hogyan befolyásolják az egyes technológiák alkalmazhatóságát.

Munkám második felében az energiaellátás gyakorlati kérdéseivel foglalkoztam. Megvizsgáltam a tanya hő- és villamosenergia fogyasztási viszonyait, majd az eredmények és a hazai lehetőségek alapján több alternatívát is figyelembe véve kiválasztottam a megfelelő ellátási struktúrát. Javaslatot tettem a hőenergia ellátás megvalósítására, majd egy napelemes rendszert méreteztem a villamos fogyasztói igények biztosítására. Ehhez a kereskedelmi forgalomban kapható eszközöket és berendezéseket használtam fel. Végül a napelemes rendszer fejlesztési lehetőségeinek számbavételével zártam munkámat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.