Tesztadat létrehozására szolgáló szolgáltatás készítése automatizált tesztelési környezethez SAP-ben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatom fő feladata egy tesztadat manipuláló szolgáltatáscsomag készítése, amely adatokat biztosít az SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) alkalmazás modell-konfigurációs moduljának, azon belül is a Master Data Type (törzsadat típus) konfigurációs objektum automatizált GUI tesztelésének segítésére. A szolgáltatás legfontosabb célja az egyszerű adatlétrehozás és törlés megvalósítása.

Ismertetésre kerülnek továbbá a szoftvertesztelés során használt legfontosabb fogalmak, az általános tesztelési szintek és fajták, a tesztautomatizálás története és jelenlegi helye a számítástechnika világában. Bemutatásra kerülnek még a tesztautomatizálást támogató megoldások (tesztpiramisok) és technológiák (Selenium, Cucumber, Jenkins, Test Data Container), majd egy tesztautomatizálási keretrendszer részletesebb ismertetése következik, amely a fenti technológiák ismeretére épít.

Az elméleti megalapozást követően, a konkrét feladat részletes kifejtése, valamint a specifikációs követelmények meghatározása következik. Ezek alapján megtörténik a tervezés és az implementálás fázisa, amelyek a kihívást jelentő részeket részletesebben is tárgyalják. Itt több példakód és a működést leíró diagram is megjelenik szemléltető ábrák kíséretében.

Az elkészült megoldás ellenőrzésére egy esettanulmány született, amely egy automatizált GUI tesztet valósít meg.

Ennek során felállításra kerül egy automatizált teszt implementálására szolgáló környezet az Eclipse IDE, a Maven és a JUnit segítségével. Ezután a tesztautomatizálási keretrendszer támogatásával egy konkrét teszteset megvalósítása következik tesztforgatókönyv alapján.

Az elkészült teszteset ellenőrzését először manuális futtatással ellenőrzöm, majd bemutatom egy teszt automatizálásának folyamatát, és integrálását a Jenkins nevű rendszerbe.

Végül az elkészült megoldást teljesítmény szempontjából is értékelem tömeges adatlétrehozás esetén.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.