Tesztelési és automatizált ellenőrzési környezet fejlesztése a SAP Service Provider Infrastructure rétegéhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam az SAP Service Provider Infrastructure (SPI) tesztelési és automatizált ellenőrzési környezetének fejlesztésében hogyan vettem részt a funkcionális leírástól, a tervezésen keresztül az implementálásig majd a tesztelésig.

Munkámat az SAP Labs Hungary Kft. Product Lifecycle Management Recipe Development csoportjában készítettem, mint informatikus gyakornok. Az elkészült munkám produktív része ipari titoknak minősülő adatokat tartalmaz, a szakdolgozat bármely részének későbbi felhasználása során kérem ennek figyelembe vételét.

Munkám kezdetén nagyvonalú ütemtervet készítettem az elvégzendő feladatokról. A fejlesztés előtt meg kellett ismernem a tervezendő alkalmazás üzleti környezetét, szükséges volt tanulmányoznom a jelenlegi megoldásokat, felmérnem a megoldások erősségeit, illetve hiányosságait.

A Service Provider Infrastructure (SPI) réteg szolgáltatáselérési rétegének átfogó teszteléséhez szükséges funkciókat meg kellett határoznom. Ezt követte az alkalmazás megtervezése, implementálása, majd tesztelése. Szakdolgozatom bemutatása során is ezt a sorrendet követem.

Munkám bevezetőjeként az SAP-t, mint vállalatot mutatom be, valamint az SAP Business Suite termékének Product Lifecycle Management (PLM) csomagjáról adok rövid ismertetőt, hogy elhelyezzem a fejlesztésemet a szoftver piac világában.

A második fejezet a probléma megoldásához szükséges háttér-információkat tartalmazza. Ismertetem a Product Lifecycle Manager (PLM) User Interface (UI) Framework áttekintő architektúráját, részletezve az SPI szolgáltatás elérési rétegének rendszerben betöltött feladatát.

A fejezet második felében az alkalmazásban felhasznált lényegesebb programozási eszközöket és technológiai előismereteket részletezem, ami ahhoz szükséges, hogy a tervezés során létrehozott objektumok és viszonyaik megfoghatóbbak legyenek.

A harmadik fejezetben már a szükséges információk ismeretében körüljárom a tényleges problémát. Bemutatom a jelenleg ezen a területen létező SAP megoldásokat, rámutatok ezen rendszerek hiányosságaira, részletezem hogy miért szükséges a teszt alkalmazás létrehozása.

A negyedik fejezet a megoldás menetét ismerteti. Elsőként a program magas szintű logikai architektúráját mutatom be. Sok implementáláshoz kapcsolódó ismeretet és tervezési döntést már itt bevezetek, illetve meghozok, ezért azokra a későbbiekben már csak utalok.

A tervezés leírása után az implementálás során létrehozott a fontosabb objektumok, illetve algoritmusok kerülnek bemutatásra röviden.

Az eredmények ismertetésére az ötödik fejezetben kerül sor. Az alkalmazás felhasználói útmutatója keretében ismertetem a manuális tesztelés módszerét, majd bemutatom az automatizált tesztelés lehetőségét eCATT rendszer segítségével.

Szakdolgozatomat az alkalmazás továbbfejlesztési lehetőségeinek ismertetésével majd konklúzióval zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.