Tesztelési folyamatok fejlesztése a Lufthansa Systems Hungária Kft. –nél, multimodelles megközelítéssel

OData támogatás
Konzulens:
Sógorné Dr. Balla Katalin
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Ezen munka tartalma Test Maturity Model integration (TMMi) és TPI Next (Sogeti-féle Test Process Improvement) modellek alkalmazásának bemutatása és összehasonlítása, valamint a TPI folyamatot támogató szoftver készítése. A folyamatfejlesztési projektet a Lufthansa Systems Hungária Kft.-nél készültek.

A munka első részében a TMMi modell elméleti alapjai kerülnek ismertetésre, majd ezt az elvégzett felmérés tapasztalatai követik. Szó lesz a felmérés adatairól, az eredmények értelmezéséről és bemutatásáról, majd a projekt sorsáról.

A munka második része az elsőhöz hasonlóan a TPI modell bemutatásával kezdődik, amit a felmérés és fejlesztési projekt leírása követ. Belemegyek a felmérés tervezésének részleteibe, kitérve az interjúk és visszajelzés megtervezére is.

A harmadik részben összehasonlítom a két módszert a végrehajtott projektek alapján, és megkísérlem a megtérülésüket egymással összevetni.

A negyedik rész a TPI folyamatot támogató szoftvert mutatja be. Szó esik az igény felmerüléséről, a szoftver által támogatott eredeti folyamatról, és az elkészítésének lépéseiről, eszközeiről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.