Teszter áramkör tervezése az IMH-8 betegőrző monitorhoz

OData támogatás
Konzulens:
Gájász Zoltán
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjainkban jellemző a műszaki technika rohamos fejlődése. Igaz ez az orvosi

műszerekre is. Dolgozatom témája egy betegőrző monitor bemérését és tesztelését

segítő eszköz. A bemérő segítségével a monitor gyártás közbeni, és gyártás utáni

vizsgálata egyszerűbb, gyorsabb, alaposabb, a emberi mulasztásoktól függetlenebb lesz,

így természetesen olcsóbb is, mivel a mérést végző személyzet adott idő alatt sokkal

több eszközt tud bevizsgálni.

Feladatom volt a fejlesztési dokumentáció elkészítése, mely képet ad az eszköz

hasznosságáról, leírja a fejlesztés lépéseit, kifejti a megvalósítás részleteit, az egységek

működésének vizsgálati metodikáját.

A modul által végzendő feladatok alapján el kellett készítenem az eszköz

specifikációját, majd ez alapján ki kellett választanom a megfelelő alkatrészeket,

bemutatva azok optimalitását. A kiválasztott alkatrészekkel meg kellett terveznem a

modult (kapcsolási rajz), majd elkészíteni a nyomtatott áramköri rajzát (PCB). Az

elkészült NYÁK-ot be kellett ültetnem, valamint fel kellett élesztenem. A modult

működtető program tervezése, és kódolása is a feladataim közé tartozott.

Ezenkívül ki kellett dolgoznom a teszter kalibrálását, értékelnem kellett a teszter

alaposságát, pontosságát, és meg kellett határoznom, hogy a teszter használata mellett

milyen rejtett hibák maradhatnak a tesztelendő eszközben. A projekt lezárásaként

javaslatot kellett tennem a modul továbbfejlesztésére.

Feladatomnak köszönhetően kismértékben ugyan, de beleláthattam az orvostudomány

világába, valamint egy teljes fejlesztési feladatot végezhettem. Ezenkívül a modul

beültetésével és élesztésével rengeteg hasznos tapasztalatot szerezhettem.

A modul elkészült, működőképes prototípus áll rendelkezésre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.